CNUE lanceert website over Europees onroerend goed

De CNUE, het Europees samenwerkingsverband van notarissen, heeft een nieuwe website over onroerend goed gelanceerd. Op de nieuwe site kunnen burgers informatie vinden over de aanschaf van onroerend goed in de 22 lidstaten van de Europese Unie.

In Europa staan 2,5 miljoen huizen die eigendom zijn van mensen die in een ander land wonen dan waar het huis staat. Volgens de CNUE is de aanschaf van onroerend goed in Europa complex vanwege het verschil in nationale wetgeving. De website helpt inwoners van de EU verschillende fases van onroerendgoedtransacties te begrijpen. Lineke Minkjan, adviseur internationale zaken bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), leverde informatie voor het gedeelte over Nederland. Bovendien bevat de site handige informatie als voorbereiding op een gesprek met de notaris. Voorzitter Jean Tarrade: ‘Met de website voorziet de CNUE in betrouwbare en feitelijke informatie om grensoverschrijdende onroerendgoedtransacties te faciliteren.’

EUFides
Tarrade verwijst ook naar EUFides, het digitale platform dat samenwerking tussen Europese notarissen moet bevorderen. Via EUFides kunnen notarissen door heel Europa op een eenvoudige en bovenal veilige manier met elkaar samenwerken via digitale onroerendgoeddossiers. 

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.