CNUE: Notariële diensten vallen niet onder EU Richtlijn online verkoop en digitale inhoud

In de Richtlijnen over online verkoop en digitale inhoud die de Europese Commissie voorstelt, moet duidelijk komen te staan op welke inhoud en diensten ze wel en niet van toepassing zijn. Notariële diensten horen er niet onder te vallen. Dat standpunt (pdf) heeft de Raad voor Europese notariaten (CNUE) ingenomen tijdens de algemene vergadering op 11 maart.

De Europese Commissie heeft op 9 december 2015 twee voorstellen gepubliceerd voor Richtlijnen over overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud en online verkoop van goederen. Het doel is obstakels weg te nemen bij grensoverschrijdende digitale handel. Zowel consumenten als ondernemers hebben er last van dat regelingen in de lidstaten van elkaar verschillen. Consumenten missen vertrouwen om online aankopen te doen in een ander land. In 2014 deed maar 18 procent van de consumenten dat, terwijl 55 procent in eigen land online aankopen deed. En als zij digitale inhoud aanschaffen in een ander land, zoals muziek, apps of opslag in de cloud, ondervinden zij vaak problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld geen toegang, of de verkeerde inhoud. De nieuwe Richtlijnen moeten het consumentenrecht uniformeren. 

Uitsluiten juridische diensten
De Richtlijnen zijn niet van toepassing op diensten met voornamelijk menselijke tussenkomst, waarbij digitale middelen alleen gebruikt worden om de diensten af te leveren. De CNUE pleit ervoor om expliciet juridische diensten uit te sluiten, zodat de Richtlijnen niet van toepassing zijn op bijvoorbeeld een akte die een notaris via een digitaal format aanbiedt of per e-mail toestuurt. Notarissen hebben immers al hun eigen regels over goede voorlichting, wilsovereenstemming en aansprakelijkheid. Ook digitale openbare registers, zoals centrale testamentenregisters, Kadasters en Handelsregisters zouden expliciet uitgesloten moeten worden. De CNUE gaat het standpunt inbrengen in de politieke besluitvorming.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...