CNUE-voorzitter Tarrade enthousiast over toekomstvisie KNB

De ervaringen van het Nederlands notariaat met liberalisering zijn interessant voor andere landen in Europa. Dit zei Jean Tarrade, voorzitter van de CNUE, het samenwerkingsverband van notariaten van de Europese Unie. Tarrade en zijn opvolger, Paolo Pasqualis, wisselden donderdag in Den Haag ervaringen uit met KNB-voorzitter Jef Oomen, Geertjan Sarneel en Lineke Minkjan, die het Nederlandse notariaat vertegenwoordigen in Brussel.

De voorzitter van de CNUE reageerde enthousiast op de manier waarop de KNB de toekomst tegemoet treedt. Oomen vertelde Tarrade en Pasqualis over Notaris 2.0. Zo schetste hij de manier waarop het Nederlandse notariaat omgaat met digitale ontwikkelingen en hoe het daarbij inspeelt op de behoefte van de consument. Daarnaast benadrukte Oomen het belang van zichtbaarheid van het notariaat in de samenleving.

NotarisID
Tarrade liet zich tijdens de bespreking informeren over het digitale identificatiemiddel NotarisID. Volgens Oomen een voorbeeld van de manier waarop het notariaat bijdraagt aan veilig rechtsverkeer. De CNUE toonde zich duidelijk geïnteresseerd en nodigt de KNB-voorzitter uit om op 20 november bij de algemene vergadering van de CNUE een presentatie te geven over NotarisID aan de overige notariaten.

Oomen en Tarrade

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...