Commissie Vennootschapsrecht plaatst kanttekeningen bij consultatievoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen

Bij een verbod van een rechtspersoon mag de rechtsbescherming niet in het gedrang komen. Dit zegt de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV), die naar het voorstel voor de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen heeft gekeken.

De huidige wettelijke mogelijkheden om tot een verbod van rechtspersonen te komen, blijken ontoereikend. Dit is de opvatting van de initiatiefnemers van het consultatievoorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen. Het consultatievoorstel voorziet in de mogelijkheid voor de minister om een rechtspersoon bij beschikking te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De initiatiefnemers hebben met name zogenoemde Outlaw Motorcycles Gangs (OMG’s) op het oog. De GCV benadrukt in haar advies (pdf) dat bij de beoordeling van het consultatievoorstel niet alleen aan de toepassing op OMG’s moet worden gedacht, maar ook aan andere rechtspersonen

Niet alleen OMG’s
Onder de werking van het voorstel kunnen rechtspersonen met alle soorten van activiteiten vallen, zoals nieuwe politieke partijen, supportersverenigingen, levensbeschouwelijke organisaties, vredesgroeperingen, milieuorganisaties, studentenverenigingen en andere belangenorganisaties. Bovendien kan een ministeriële verbodenverklaring ook zien op rechtspersonen waarvan het doel of de werkzaamheden niet gericht zijn op strafbare feiten, maar waarvan anderszins strijd met de openbare orde wordt aangenomen.

Voldoende rechtsbescherming
De GCV vindt het van belang dat de mogelijkheid om een rechtspersoon te verbieden op een zodanige wijze wordt vastgelegd dat daartegen in beginsel voor alle rechtspersonen voldoende rechtsbescherming open staat. In dat kader plaatst de GCV een aantal kanttekeningen bij het voorstel.     

Waan van de dag
De GCV staat afwijzend tegenover het toekennen van een nieuwe vergaande bevoegdheid tot verbodenverklaring aan de minister die ten koste gaat van de huidige voor rechtspersonen met waarborgen omklede rechtsgang. De nieuwe mogelijkheid wordt bovendien bij een politiek orgaan gelegd. Dit roept de zorg op dat in de toekomst ‘de waan van de dag’ bij de besluitvorming een grotere rol kan krijgen dan een rechtstatelijke afweging van de betrokken belangen en grondrechten.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...