Cross-borderworkshop verbindt Europese notarissen

Zeven Belgische notarissen, negen Nederlandse (kandidaat-) notarissen en vier Poolse notarissen kwamen op 28 november samen voor de cross-borderworkshop notariële praktijkuitoefening in het Van der Valk Hotel bij Schiphol. ‘Wat goed van de KNB om zoiets te organiseren’, klonk het na afloop enthousiast. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) organiseerde de workshop op initiatief van het Europees Notarieel Netwerk.

Doel van de bijeenkomst was onder meer een netwerk tot stand brengen tussen de twintig deelnemende notarissen. ‘Dit is heel nuttig voor mijn praktijk’, reageerde een deelnemer. Een andere notaris sprak van een ‘geweldige manier’ om een grensoverschrijdend netwerk op te bouwen. Een ander doel van de cross-borderworkshop was het op een interactieve manier kennis uitwisselen over wetgeving, procedures en de notariële praktijk, inclusief de toepassing van verschillende Europese wetgevingsinstrumenten. Volgens Lineke Minkjan, projectleider van de workshop, zijn  beide doelen bereikt en werd er door de deelnemers gevraagd om in de toekomst weer eenzelfde soort workshop te organiseren.

Verschillende thema’s
De cross-borderworkshop begon met een introductie en discussie over de organisatie van het notariaat in Nederland, België en Polen. Hierbij werd ingegaan op vragen als: hoe is de toegang tot het notariaat geregeld; is er een vestigingsbeleid; zijn de tarieven vrij? Vervolgens bespraken de deelnemers aan de hand van een casus over het Europees erfrecht, cross border vastgoed- en ondernemingszaken. Sabine Heijning van de KNB gaf hierbij een toelichting op het internationaal privaatrecht. In de middag werd de aandacht verlegd naar het huwelijksvermogensrecht bij huwelijk en scheiding in grensoverschrijdende gevallen. Hoe gaat de Poolse notaris om met het verzoek om wijziging van huwelijksvoorwaarden van twee gehuwde Nederlandse mannen, was bijvoorbeeld een vraag. In Polen is een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet erkend.

De syllabus van de cross-borderworkshop van 28 november wordt op NotarisNet geplaatst. Behalve de workshop in Nederland hebben de Europese notarissen nog vijf workshops georganiseerd door heel Europa. De workshops worden gesubsidieerd door de Europese Commissie.

cross border

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...