D66 aan de slag met belangrijk punt voor het notariaat

In het verkiezingsprogramma van D66 is een belangrijk punt voor het notariaat opgenomen.  De partij wil dat de erf- en schenkbelasting leefvormneutraal wordt.

De issuegroep Tweede Kamerverkiezingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft bij meerdere partijen punten aangedragen voor de verkiezingsprogramma’s. Een van die punten was de modernisering van de tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting. D66 heeft dit punt omarmd:
‘D66 wil dat iedereen vrij is zelf te bepalen aan wie hij zijn erfenis nalaat. Mensen bepalen zelf wie hen dierbaar zijn. D66 wil dat de overheid hier geen waardeoordeel over uitspreekt. Op dit moment is het erf- en schenkrecht niet leefvormneutraal. Mensen zonder partner en kinderen kunnen hun erfenis niet fiscaal voordelig nalaten. D66 wil dat mensen zonder partner of kinderen gelijk behandeld worden’. 

Opname in het verkiezingsprogramma is een goede eerste stap, zegt lobbyist Tessa Maas, in het programma Nieuwsuur, dat aandacht besteedde aan de presentatie van het programma van de democraten. Als de partij het punt omzet in een wet of wetswijziging komt het dichterbij daadwerkelijke uitvoering.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...