D66 stelt Kamervragen over problemen met bewindvoering

Is er een groeiend aantal problemen met bewindvoerders? En gaat de staatssecretaris daar onderzoek naar doen? Dit wil D66-Kamerlid Vera Bergkamp weten van Klaas Dijkhoff van Veiligheid en justitie. Zij stelde vragen naar aanleiding van het artikel ‘Help! Mijn demente ouders worden beroofd’ dat eind april in NRC stond.

Het NRC schreef 30 april dat steeds meer mensen die financieel niet voor zichzelf kunnen zorgen een bewindvoerder krijgen. Het toezicht door overwerkte kantonrechters zou onder druk staan en een Haagse bewindvoerder fraudeerde op grote schaal.

Hoge werkdruk
Bergkamp wil nu weten in hoeverre kantonrechters tekortschieten als het gaat om controle op bewindvoerders en of  de staatssecretaris ook vindt dat het onwenselijk is als door hoge toename van werkdruk de zorgvuldigheid door kantonrechters onder druk komt te staan en kwetsbare individuen in onze samenleving de dupe worden. Verder vraagt ze welke mogelijke oplossingen Dijkhoff ziet om in de toekomst dergelijke casussen te voorkomen. Vorige week stelde ook Henk Krol van 50Plus al Kamervragen over dit onderwerp.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...