D66 wil voorlichting over leefvormen

Tijdens het congres van D66 op zaterdag 31 oktober is de resolutie ‘Familie van nu’ aangenomen. Omdat de partij vindt dat het huidige personen-, familie-, erf- en schenkrecht niet meer synchroon loopt met ontwikkelingen in de samenleving, heeft zij een aantal voorstellen voor verbetering gedaan.

Zo zou de overheid met de rechtspraktijk een aanpak moeten ontwikkelen voor voorlichting over leefvormen. In de praktijk blijkt dat mensen geen bewuste keuze maken in het juridisch regelen van hun leefvorm, met alle gevolgen van dien. Een ander voorstel is om de erf- en schenkbelasting aan te passen, zodat alleenstaanden voortaan onder dezelfde gunstige fiscale voorwaarden kunnen schenken en nalaten aan hun dierbaren als gehuwden. Ook wordt voorgesteld de mogelijkheid te creëren om kinderen volledig te onterven. Dat is nu onmogelijk, ook al is er geen contact meer met de kinderen. De partij ziet dat als een 'ongerechtvaardigde inbreuk' op de vrijheid om bij testament over het eigen vermogen te beschikken.

Gehuwden en ongehuwden
Verder ziet D66 dat de wetgever juridisch onderscheid maakt tussen gehuwden en ongehuwden, terwijl dit onderscheid in de praktijk vaak niet bestaat. Daarom stelt de partij voor ongehuwden de mogelijkheid te geven regelingen die gelden voor gehuwden van toepassing te verklaren op hun relatie. Het gaat met name om regelingen die derden raken, bijvoorbeeld schuldeisers, zoals de wettelijke regeling van de gemeenschap van goederen. Door een notarieel samenlevingscontract in te schrijven in het huwelijksgoederenregister zou dit volgens D66 wel moeten kunnen.

De partij gaat nu alle punten verwerken in initiatiefwetten en -voorstellen voor de Tweede Kamer.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...