Digitalisering rechterlijke macht maakt nieuwe wetgeving nodig

De modernisering van de civiele en bestuursrechtelijke rechtsgang gaat gepaard met een sterke digitalisering van de rechterlijke macht. Tijdens het KEI-congres (Kwaliteit en Innovatie) in Rotterdam op donderdag 29 januari kregen ruim 1.000 professionals uit de civiele en bestuursrechtelijke praktijk de gelegenheid informatie tot zich te nemen en te discussiëren over deze digitalisering en de wijzigingen in de proceswetgeving die daarvoor nodig zijn. De bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Raad voor de Rechtspraak.

De papieren dossiers worden vervangen en ook de start van procedures en de stukkenwisseling met de rechter verlopen voortaan digitaal. Via een digitaal portaal kunnen rechters, advocaten en partijen dossiers inzien en de voortgang van procedures volgen. De rechtzoekende staat centraal en daarom blijft er een zitting. De bedoeling is dat de aanpassingen van het burgerlijk procesrecht civielrechtelijke procedures eenvoudiger en sneller zullen laten verlopen. De Raad voor de rechtspraak ontwikkelt ook een digitaal portaal voor zaken waarin de rechter toezicht houdt, zoals faillissements- of bewindvoeringszaken. Naar verwachting is de wetgeving in de loop van dit jaar gereed. Het ministerie is verantwoordelijk voor de wetsvoorstellen. De Raad bouwt het nieuwe digitale systeem van de gerechten.

Notaris in de digitale wereld
De bezoekers van het KEI-congres toonden veel waardering voor Richard Susskind, bekend schrijver op dit gebied en keynote speaker op het congres, die liet zien dat technologie de maatschappelijke werkelijkheid ingrijpend verandert. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkent de belangrijke invloed van digitalisering op juridische beroepen. Het thema van het KNB-jaarcongres in oktober is daarom Notaris in de digitale wereld. Dit thema sluit aan op de beleidsvisie Notaris 2.0, waarin de toekomstplannen voor het notariaat staan geschetst. Richard Susskind is in elk geval één van de sprekers.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...