Dijkhoff informeert Kamer over situatie kinderen in vechtscheiding

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff  van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie van kinderen in een ‘vechtscheiding’. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat een internationale verkenning is uitgevoerd naar mediation bij vechtscheidingen.

Dijkhoff voldoet hiermee aan een toezegging van voormalig staatssecretaris Fred Teeven. De internationale verkenning is uitgevoerd door een internationale expertmeeting te organiseren. Daarnaast heeft het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van V&J onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek levert ‘duidelijke aanwijzingen’ op dat mediation zou kunnen leiden tot minder conflicten tussen de ouders, betere naleving van afspraken en minder vervolgprocedures. In het onderzoek zijn geen effecten gevonden van mediation op het welzijn van kinderen.

Expertmeeting
Uit de expertmeeting bleek dat ieder land op zijn eigen wijze omgaat met het tegengaan en voorkomen van vechtscheidingen. 'Geen van de onderzochte manieren waarop dat wordt ingevuld biedt een waterdichte oplossing of een blauwdruk voor de meest aangewezen vorm van mediation bij echtscheidingen', aldus de staatssecretaris. Tot slot zegt de staatssecretaris dat de komende maanden gewerkt wordt aan diverse pilots en acties die bijdragen aan het faciliteren van ouders om goede afspraken te maken na hun scheiding.

Verder in het nieuws

Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas...

Brussel krijgt bezoek van Nederlands notariaat

Verschillende notarissen en KNB-medewerkers brachten 6 maart een bezoek aan Brussel. Hier spraken zij met de Raad van Notarissen in Europa (CNUE) en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij ...

Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens...

Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22...