Dijkhoff informeert Kamer over situatie kinderen in vechtscheiding

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff  van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie van kinderen in een ‘vechtscheiding’. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat een internationale verkenning is uitgevoerd naar mediation bij vechtscheidingen.

Dijkhoff voldoet hiermee aan een toezegging van voormalig staatssecretaris Fred Teeven. De internationale verkenning is uitgevoerd door een internationale expertmeeting te organiseren. Daarnaast heeft het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van V&J onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek levert ‘duidelijke aanwijzingen’ op dat mediation zou kunnen leiden tot minder conflicten tussen de ouders, betere naleving van afspraken en minder vervolgprocedures. In het onderzoek zijn geen effecten gevonden van mediation op het welzijn van kinderen.

Expertmeeting
Uit de expertmeeting bleek dat ieder land op zijn eigen wijze omgaat met het tegengaan en voorkomen van vechtscheidingen. 'Geen van de onderzochte manieren waarop dat wordt ingevuld biedt een waterdichte oplossing of een blauwdruk voor de meest aangewezen vorm van mediation bij echtscheidingen', aldus de staatssecretaris. Tot slot zegt de staatssecretaris dat de komende maanden gewerkt wordt aan diverse pilots en acties die bijdragen aan het faciliteren van ouders om goede afspraken te maken na hun scheiding.

Verder in het nieuws

Bemanners Notaristelefoon spreken begrijpelijke taal

Consumenten die naar de Notaristelefoon bellen, zijn tevreden over hoe ze te woord worden gestaan. Zo’n 90 procent vindt dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken. 80 procent vindt de uitleg bruikb...

Aanpassing 5 procent-regeling bij nieuwbouw

De dinsdag aangenomen wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft ook gevolgen voor notarissen. De regeling waarbij consumenten 5 procent van de aanneemsom achterhouden bij de notaris, wordt op 1 janu...

Minder notarissen willen eenmanskantoor overnemen

Bij de Commissie van deskundigen notariaat (Cvdn) zijn in 2018 minder ondernemingsplannen van toekomstig notarissen ingediend dan een jaar eerder. In 2018 kreeg zij 53 plannen te beoordelen, een jaar ...