Dijkhoff informeert Kamer over situatie kinderen in vechtscheiding

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff  van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie van kinderen in een ‘vechtscheiding’. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat een internationale verkenning is uitgevoerd naar mediation bij vechtscheidingen.

Dijkhoff voldoet hiermee aan een toezegging van voormalig staatssecretaris Fred Teeven. De internationale verkenning is uitgevoerd door een internationale expertmeeting te organiseren. Daarnaast heeft het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van V&J onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek levert ‘duidelijke aanwijzingen’ op dat mediation zou kunnen leiden tot minder conflicten tussen de ouders, betere naleving van afspraken en minder vervolgprocedures. In het onderzoek zijn geen effecten gevonden van mediation op het welzijn van kinderen.

Expertmeeting
Uit de expertmeeting bleek dat ieder land op zijn eigen wijze omgaat met het tegengaan en voorkomen van vechtscheidingen. 'Geen van de onderzochte manieren waarop dat wordt ingevuld biedt een waterdichte oplossing of een blauwdruk voor de meest aangewezen vorm van mediation bij echtscheidingen', aldus de staatssecretaris. Tot slot zegt de staatssecretaris dat de komende maanden gewerkt wordt aan diverse pilots en acties die bijdragen aan het faciliteren van ouders om goede afspraken te maken na hun scheiding.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...