KNB doet voorstellen voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft afgelopen week de verschillende politieke partijen suggesties gedaan voor hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het gaat om voorstellen om bestaande wetten en regels beter aan te laten sluiten op de maatschappelijke situatie.

De suggesties werden verzameld door de issuegroep Tweede Kamerverkiezingen 2017, die eind vorig jaar door het KNB-bestuur werd ingesteld. Het gaat om voorstellen op het gebied van ondernemings-, familie-, en onroerendgoedpraktijk en enkele fiscale suggesties. In het aprilnummer van het Notariaat Magazine lichten leden van de issuegroep een paar voorstellen toe.

Suggesties voor partijprogramma’s
Het bestuur van de KNB heeft de voorstellen onlangs aangeboden aan de commissies die de partijprogramma’s schrijven voor de verschillende politieke partijen. Daarbij is steeds gekeken welke suggestie het beste aansluit op het gedachtengoed van de politieke partij. De programmacommissies ontvangen in deze periode richting verkiezingen talloze suggesties van bedrijven en organisaties, waarbij steeds wordt afgewogen of deze in het verkiezingsprogramma terechtkomen. De KNB zal monitoren wat er gebeurt met de gedane suggesties.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...