Drukte in het notariaat, vacatures lastig te vervullen

Ondanks de licht teruglopende woningverkoop is de vraag naar notariële dienstverlening groot. Daarnaast zijn vacatures lastig te vervullen, zowel voor juridisch geschoolde medewerkers als ondersteunend personeel. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van de peer reviews van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Een deel van de kantoren heeft het zo druk dat zij niet alle opdrachten binnen een acceptabele tijd kunnen verwerken en de wachttijd oploopt. Een aantal daarvan kiest ervoor om aanvragen voor dienstverlening buiten hun kernactiviteit door te verwijzen naar andere kantoren. 

Wegkopen
Het vinden en vasthouden van bekwaam personeel is in veel praktijken een pittige opgave. Niet iedereen slaagt erin om openstaande vacatures tijdig in te vullen. Tijdens de intercollegiale toetsingen in het eerste half jaar van 2018 kwam geregeld aan de orde dat personeel soms wordt weggekocht door andere kantoren. Dit fenomeen is in andere sectoren al langer gangbaar, maar heeft nu ook het notariaat bereikt.  

AVG
Dit halfjaar werden 139 toetsingen gedaan. Er is veel aandacht besteed aan de implementatie van de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit onderwerp is op alle bezochte kantoren aan de orde gekomen. De meeste kantoren bleken voldoende voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...