Drukte in het notariaat, vacatures lastig te vervullen

Ondanks de licht teruglopende woningverkoop is de vraag naar notariële dienstverlening groot. Daarnaast zijn vacatures lastig te vervullen, zowel voor juridisch geschoolde medewerkers als ondersteunend personeel. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van de peer reviews van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Een deel van de kantoren heeft het zo druk dat zij niet alle opdrachten binnen een acceptabele tijd kunnen verwerken en de wachttijd oploopt. Een aantal daarvan kiest ervoor om aanvragen voor dienstverlening buiten hun kernactiviteit door te verwijzen naar andere kantoren. 

Wegkopen
Het vinden en vasthouden van bekwaam personeel is in veel praktijken een pittige opgave. Niet iedereen slaagt erin om openstaande vacatures tijdig in te vullen. Tijdens de intercollegiale toetsingen in het eerste half jaar van 2018 kwam geregeld aan de orde dat personeel soms wordt weggekocht door andere kantoren. Dit fenomeen is in andere sectoren al langer gangbaar, maar heeft nu ook het notariaat bereikt.  

AVG
Dit halfjaar werden 139 toetsingen gedaan. Er is veel aandacht besteed aan de implementatie van de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit onderwerp is op alle bezochte kantoren aan de orde gekomen. De meeste kantoren bleken voldoende voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2019

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin staan diverse voorstellen die ook voor de notariële prak...