Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met diverse fiscale wetsvoorstellen. Eerder is de Tweede Kamer hiermee akkoord gegaan. Eén van de hierin opgenomen maatregelen is een tijdelijke verhoging van enkele schenkingsvrijstellingen tot 100.000 euro voor de eigen woning.

Het betreft de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Aanpak fraude en toeslagen fiscaliteit (Kamerstukken 33754), Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente en Maatregelen woningmarkt 2014 II.
Deze wetsvoorstellen bevatten diverse maatregelen die relevant zijn voor het notariaat.

Verruiming vrijstellingen schenkbelasting
Zo worden de vrijstellingen schenkbelasting van artikel 33 onder 5, 6 en 7 SW tijdelijk – van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 – verruimd tot 100.000 euro wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning (artikel 33a SW). De stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (artikel 11g Wet LB) en de integratieheffing in de omzetbelasting (artikel 3 lid 3 onderdeel b Wet OB) worden per 1 januari 2014 afgeschaft. Vanwege de laatst vermelde afschaffing worden de artikelen 3 lid 1 onderdeel c en 15 lid 4 WBR gewijzigd.

Wijziging artikelen overdrachtsbelasting
Verder wordt de regeling inzake onroerendezaaklichamen in de overdrachtsbelasting (artikelen 2 en 4 WBR) per 1 januari 2014 gewijzigd en wordt per 1 januari 2014 de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte bij periodieke giften ingevoerd (artikel 6.38 Wet IB). Ook worden per 1 januari 2014 een regeling voor vergoedingsrechten ex artikel 1:87 BW (artikel 5e AWR) en een waarderingsregeling in de Successiewet voor serviceflats (artikel 21 lid 10 SW) ingevoerd.

Kamerstukken
Klik op een titel voor de complete inhoud van en toelichting op deze wetsvoorstellen:

Verder in het nieuws

Consumenten willen duidelijke taal van de notaris

Duidelijke en begrijpelijke taal, dit willen consumenten het liefst van de notaris. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook veel...

Nieuw: de notaris.nl-nieuwsbrief

Wat staat er in Lorenzo’s testament en waar moet je aan denken als je binnenkort gaat samenwonen? Het leukste en beste nieuws van notaris.nl wordt vanaf nu ook gebundeld in een maandelijkse nieuwsbrie...

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...