Eerste Kamer akkoord met verbeterde werking Vormerkung bij beslag

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor een verbeterde werking van de Vormerkung bij beslag. De nieuwe regeling biedt de notaris de waarborg dat hij de gelden kan uitbetalen zonder te vrezen dat hij wordt aangesproken door een schuldeiser van de verkoper. Die schuldeiser kan in de praktijk nog beslag leggen na het inschrijven van de koopovereenkomst. De notaris kan door de wijziging op dezelfde wijze handelen als bij een regulier derdenbeslag op de kwaliteitsrekening.

Vormerkung (de inschrijving van een koopovereenkomst in de openbare registers van het Kadaster) beschermt de koper onder andere tegen een na die inschrijving gelegd beslag op het registergoed door een schuldeiser van de verkoper. Dit beslag kan dan niet tegen de koper worden ingeroepen en de levering van het registergoed aan de koper kan doorgang vinden. Het kan echter ook zijn dat die schuldeiser derdenbeslag bij de koper legt op de nog door de koper te betalen koopsom. De koper is immers bekend uit de openbare registers. Door een dergelijk beslag wordt de feitelijke uitvoering van de koopovereenkomst geblokkeerd. Door het beslag mag de koper de koopsom niet op de kwaliteitsrekening van de notaris storten zodat de levering van het registergoed aan de koper geen doorgang kan vinden. En dat terwijl de koper geen ‘partij’ is bij de schuld die de verkoper aan die schuldeiser heeft. Om deze ongewenste situatie te verbeteren is dit wetsvoorstel opgesteld en aangenomen.

Onzekerheden weggenomen
De KNB juicht de regeling toe. Hiermee wordt namelijk veel onzekerheid bij de koper en notaris die met zo’n derdenbeslag worden geconfronteerd, weggenomen. De koper kan ondanks het beslag de koopsom op de kwaliteitsrekening overmaken en de levering van het registergoed aan de koper kan gewoon doorgaan. Verder kan de notaris zonder risico de gelden aan de verkoper uitbetalen en de schuldeiser is zeker dat hij – via de notaris – zijn vordering krijgt uitbetaald. Hiermee is de maatschappij in grote mate gediend.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...