Eerste Kamer houdt stemming over uitfasering pensioen in eigen beheer aan

De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen vanmiddag aangehouden. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft hierom verzocht. Vier andere wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2017 zijn vanmiddag aangenomen door de Eerste Kamer.

Directeuren-grootaandeelhouders (Dga’s) zouden vanaf 1 januari geen pensioen meer in eigen beheer kunnen opbouwen. Tegelijkertijd zouden per 1 januari enkele maatregelen voor gefaciliteerde afbouw hiervan worden ingevoerd. De staatssecretaris schrijft echter aan de Eerste Kamer dat hem vanuit de praktijk signalen bereiken. Deze gaan over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken – op het moment van afkoop of omzetting – ten laste van de fiscale winst te brengen. Wiebes vindt het noodzakelijk om eerst inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor moet eerst nader onderzoek plaatsvinden. Verder bereidt de staatssecretaris een novelle voor waarin hij eventueel flankerende maatregelen opneemt en waarin hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding voorstelt. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden verleend aan de overige pensioenmaatregelen die in het aangehouden wetsvoorstel zijn opgenomen.

Aangenomen maatregelen
Het pakket Belastingplan 2017 bestond oorspronkelijk uit zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting en Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing. Dit laatste wetsvoorstel is reeds voor de stemming hierover in de Tweede Kamer op verzoek van het kabinet aangehouden. Tot de maatregelen die wel worden ingevoerd behoren maatregelen die het minder aantrekkelijk maken om via box 2 in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te beleggen. Verder wordt de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet aangepast en wordt de definitie van ‘bouwterrein’ in de omzetbelasting gewijzigd.

Nadere informatie: KNB, Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...