Eerste Kamer maakt fusie notarieel pensioenfondsen mogelijk

De Eerste Kamer is akkoord met een fusie tussen Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBF). Hiervoor is een wijziging van de Wet op het notarisambt nodig. De Eerste Kamer stemde hier dinsdag voor.

Deze fusie stelt de pensioenfondsen in staat om te komen tot schaalvergroting en daarmee ook tot kostenbesparingen. Het nieuwe bedrijfstakpensioenfonds gaat Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) heten.

Kostenbesparing
Met de fusie kan 2,4 miljoen euro per jaar worden bespaard. Deze kostenbesparing zit vooral in de uitvoering zoals governance, bestuursadvisering, accountantscontrole, toezicht, communicatie en administratie. Daarnaast is een besparing te verwachten op het gebied van de vermogensbeheerkosten. Door het bereiken van schaalvoordelen als gevolg van het samenvoegen van het belegd vermogen van beide fondsen en een ‘slimme’ invulling van de beleggingen worden forse besparingen behaald.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...