Eerste Kamer neemt wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 november het wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit aangenomen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de procedure om te beoordelen of notarissen en advocaten zich bij inbeslagneming van stukken in het kader van een opsporingsonderzoek terecht beroepen op hun verschoningsrecht, wordt versneld.

Met dit voorstel worden de strafmaxima van een aantal financieel-economische delicten, zoals misbruik van gemeenschapsgeld, witwasbepalingen en corruptie verruimd of verhoogd. Verder moet de wet ervoor zorgen dat onderzoeken naar financieel-economische criminaliteit minder vertraging zullen ondervinden als onder andere bij inbeslagneming van de kantooradministratie van een frauderende onderneming correspondentie met notarissen of advocaten wordt aangetroffen.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...