Eerste Kamer stelt vragen over levenstestament

De VVD-fractie in de Eerste Kamer wil weten welk gewicht dient te worden toegekend aan het levenstestament van een persoon, in geval een instelling een verzoek om curatele of onderbewindstelling doet. Dat heeft de fractie gevraagd aan de regering in een voorlopig verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie naar aanleiding van wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen.

‘In geval een levenstestament is opgemaakt bij notariële akte, zal het document op enig moment boven water komen. Een levenstestament dat niet bij notariële akte is opgemaakt, kan gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen. Hoe ziet de regering dit?’, aldus de VVD-fractie.

Voordelen
Ook andere partijen uit de Eerste Kamer hebben vragen gesteld in het verslag. Zo wil het CDA weten hoe de regering aankijkt tegen een openbaar register van volmachten en levenstestamenten. De SP wijst de regering op de voordelen van de volmacht en het levenstestament en wil weten of de regering bereid is om het levenstestament te propageren, zoals Oostenrijk dat doet. Daarnaast wil de partij weten of de regering bereid is om te investeren in een goedkoper model en een register, ‘zodat deze oplossing ook toegankelijk is voor mensen voor wie de notaris te duur is’.

Verder in het nieuws

Consumenten willen duidelijke taal van de notaris

Duidelijke en begrijpelijke taal, dit willen consumenten het liefst van de notaris. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook veel...

Nieuw: de notaris.nl-nieuwsbrief

Wat staat er in Lorenzo’s testament en waar moet je aan denken als je binnenkort gaat samenwonen? Het leukste en beste nieuws van notaris.nl wordt vanaf nu ook gebundeld in een maandelijkse nieuwsbrie...

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...