EU-akkoord over UBO-register

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad hebben in de strijd tegen witwassen en belastingontduiking een akkoord bereikt over de instelling van een register dat duidelijk moet maken wie er achter onder meer brievenbusfirma’s schuilgaan. Burgers die inzage in het register willen, moeten aantonen dat ze daar een ‘legitiem belang’ bij hebben.

Het is de bedoeling dat alle EU-lidstaten een register instellen dat informatie geeft over de naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit, het land van vestiging en de omvang van het belang (ten minste 25 procent) van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO´s) van bedrijven. Overheidsinstanties krijgen automatisch en onbeperkt toegang, net als banken en andere bedrijven die verplicht de UBO’s achter hun klanten moeten checken. Andere belangstellenden, waaronder burgers en journalisten, moeten aantonen dat ze een `legitiem belang´ bij inzage in het register hebben. Hoe dit ‘legitiem belang’ moet worden aangetoond is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe en door wie het register gevuld moet worden, waar het ondergebracht wordt en wanneer het register gereed moet zijn.

Sargentini
Aanjager van het akkoord is Europarlementariër Judith Sargentini (Groenen/Groen Links). Eerder dit jaar stemde het Europees Parlement op haar initiatief al in met de instelling van een UBO-register. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft zich lang verzet tegen de komst van zo´n register, maar heeft hier deze week, evenals de Europese Commissie en de ministers van Financiën van de andere EU-lidstaten, mee ingestemd. Naast het UBO-register komt er een apart register waarin degenen die hun vermogen hebben ingebracht in een trust worden geregistreerd. Dit register wordt alleen voor overheidsinstanties toegankelijk.

Verder in het nieuws

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven voor de gevolgen van erkenning. De ongehuw...

Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie

Een melder van een ongebruikelijke transactie wordt beter beschermd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het waarborgen van de veiligheid...

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Ma...