Europese notariaten lanceren website Vulnerable Adults in Europe

Donderdag 20 maart is de website 'Vulnerable Adults in Europe' live gegaan. Deze website is een initiatief van de Raad van Europese notarissen, de CNUE, en geeft informatie over de verschillende beschermingsmaatregelen voor kwetsbare volwassen personen in 22 Europese landen.

Ook bij de bescherming van kwetsbare volwassenen krijgen we steeds meer te maken met internationale aspecten. Zij zijn in staat om te reizen naar andere landen en kunnen daar terechtkomen in een ziekenhuis of op een andere manier verzorging nodig hebben. Daarnaast kunnen zij bezittingen hebben over de grens. Het is dan erg nuttig te weten welke regels in andere landen gelden voor bijvoorbeeld curatele en bewind, maar ook voor het geven van volmachten en het maken van medische behandelverklaringen.

De website 'Vulnerable Adults in Europe' is beschikbaar in drie talen: Engels, Frans en Duits. Eerder lanceerde de CNUE al de websites ‘Couples in Europe’ en ‘Successions in Europe’ met basisinformatie over welke bepalingen er gelden in de 27 EU-landen voor huwelijken en nalatenschappen met een internationaal karakter.

Op de website www.notaris.nl staat meer informatie over het levenstestament en de volmacht.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...