Europese verklaringen van erfrecht samen in een register

Nederlandse notarissen kunnen Europese verklaringen van erfrecht vanaf vandaag inschrijven in een register. Het zogenoemde European Succession Certificate Register (ESCR) zorgt ervoor dat zij snel en gemakkelijk kunnen controleren of er een Europese erfrechtverklaring in het buitenland is afgegeven.

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Hierdoor gaat het aanwijzen van de erfgenamen en afwikkeling van nalatenschappen in een groot aantal Europese landen op dezelfde manier. Om inzichtelijk te maken of iemand zo’n Europese verklaringen van erfrecht heeft, is besloten deze samen te brengen in een register. In het register worden gegevens geregistreerd van de erflater. 

Koppeling met andere landen
Elk deelnemend land krijgt zo’n register. Deze zijn aan elkaar gekoppeld via het Europese testamentenregister, ARERT. Het Nederlandse register is in beheer van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook Frankrijk en Luxemburg hebben er een. België volgt binnenkort. Wanneer andere deelnemende Europese landen hier mee klaar zijn, is nog niet bekend. 

Geen verplichting
Notarissen zijn niet verplicht de Europese verklaringen van erfrecht in het ESCR in te schrijven, maar een dergelijk register kan helpen om de betrouwbaarheid van Europese erfrechtverklaringen te vergroten. Voorlopig zijn geen kosten verbonden aan inschrijving en raadpleging van het ESCR. In juni 2017 gaat de KNB het gebruik van het register evalueren.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...