Financieel misbruik meest voorkomende vorm ouderenmishandeling

Ruim één op de twintig thuiswonende ouderen heeft te maken met een vorm van mishandeling. De meest voorkomende vorm daarvan is financieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek (pdf, 1,34 MB) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het notariaat is een van de partijen die zijn kennis via lokale allianties deelt om dit misbruik te voorkomen.

Voor het onderzoek zijn ruim duizend representatieve interviews gedaan onder thuiswonende ouderen in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Van de geïnterviewden gaf 5,5 procent aan te zijn mishandeld sinds het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Bij 2 procent vond deze mishandeling plaats in het afgelopen jaar. Voor de meeste slachtoffers gaat het om herhaaldelijke en systematische mishandeling. Naast financiële benadeling gaat het om onder meer psychische en fysieke mishandeling. De slachtoffers zijn even vaak mannen als vrouwen en zij bevinden zich vaak in een kwetsbare situatie. De plegers zijn veelal bekenden van het slachtoffer; 60 procent is man. Een deel heeft zelf ook problemen op financieel en/of emotioneel vlak.

Geheugenproblemen
Naast de interviews is er een informantenstudie gedaan onder 51 informanten uit zestien beroepsgroepen, waaronder het notariaat. Zij registreerden in totaal 44 vermoedens van ouderenmishandeling. In bijna de helft van de gevallen had het slachtoffer geheugenproblemen en drie van de vier slachtoffers was niet meer of beperkt zelfredzaam. Daarmee gaat het in deze studie om een kwetsbaardere groep dan bij de interviewstudie.

Lokale allianties
Om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan wordt ingezet op lokale allianties. In deze netwerken delen partijen hun kennis van financieel misbruik van ouderen en bundelen zij hun krachten om dit bespreekbaar te maken en te voorkomen. Onder meer Veilig thuis, de politie, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en notarissen zijn vertegenwoordigd in dit netwerk. Begin 2018 waren er zestien lokale allianties en waren er negentien in oprichting.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...