Financieel misbruik meest voorkomende vorm ouderenmishandeling

Ruim één op de twintig thuiswonende ouderen heeft te maken met een vorm van mishandeling. De meest voorkomende vorm daarvan is financieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek (pdf, 1,34 MB) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het notariaat is een van de partijen die zijn kennis via lokale allianties deelt om dit misbruik te voorkomen.

Voor het onderzoek zijn ruim duizend representatieve interviews gedaan onder thuiswonende ouderen in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Van de geïnterviewden gaf 5,5 procent aan te zijn mishandeld sinds het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Bij 2 procent vond deze mishandeling plaats in het afgelopen jaar. Voor de meeste slachtoffers gaat het om herhaaldelijke en systematische mishandeling. Naast financiële benadeling gaat het om onder meer psychische en fysieke mishandeling. De slachtoffers zijn even vaak mannen als vrouwen en zij bevinden zich vaak in een kwetsbare situatie. De plegers zijn veelal bekenden van het slachtoffer; 60 procent is man. Een deel heeft zelf ook problemen op financieel en/of emotioneel vlak.

Geheugenproblemen
Naast de interviews is er een informantenstudie gedaan onder 51 informanten uit zestien beroepsgroepen, waaronder het notariaat. Zij registreerden in totaal 44 vermoedens van ouderenmishandeling. In bijna de helft van de gevallen had het slachtoffer geheugenproblemen en drie van de vier slachtoffers was niet meer of beperkt zelfredzaam. Daarmee gaat het in deze studie om een kwetsbaardere groep dan bij de interviewstudie.

Lokale allianties
Om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan wordt ingezet op lokale allianties. In deze netwerken delen partijen hun kennis van financieel misbruik van ouderen en bundelen zij hun krachten om dit bespreekbaar te maken en te voorkomen. Onder meer Veilig thuis, de politie, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en notarissen zijn vertegenwoordigd in dit netwerk. Begin 2018 waren er zestien lokale allianties en waren er negentien in oprichting.

Verder in het nieuws

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat ...

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wets...