Financieel misbruik meest voorkomende vorm ouderenmishandeling

Ruim één op de twintig thuiswonende ouderen heeft te maken met een vorm van mishandeling. De meest voorkomende vorm daarvan is financieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek (pdf, 1,34 MB) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het notariaat is een van de partijen die zijn kennis via lokale allianties deelt om dit misbruik te voorkomen.

Voor het onderzoek zijn ruim duizend representatieve interviews gedaan onder thuiswonende ouderen in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Van de geïnterviewden gaf 5,5 procent aan te zijn mishandeld sinds het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Bij 2 procent vond deze mishandeling plaats in het afgelopen jaar. Voor de meeste slachtoffers gaat het om herhaaldelijke en systematische mishandeling. Naast financiële benadeling gaat het om onder meer psychische en fysieke mishandeling. De slachtoffers zijn even vaak mannen als vrouwen en zij bevinden zich vaak in een kwetsbare situatie. De plegers zijn veelal bekenden van het slachtoffer; 60 procent is man. Een deel heeft zelf ook problemen op financieel en/of emotioneel vlak.

Geheugenproblemen
Naast de interviews is er een informantenstudie gedaan onder 51 informanten uit zestien beroepsgroepen, waaronder het notariaat. Zij registreerden in totaal 44 vermoedens van ouderenmishandeling. In bijna de helft van de gevallen had het slachtoffer geheugenproblemen en drie van de vier slachtoffers was niet meer of beperkt zelfredzaam. Daarmee gaat het in deze studie om een kwetsbaardere groep dan bij de interviewstudie.

Lokale allianties
Om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan wordt ingezet op lokale allianties. In deze netwerken delen partijen hun kennis van financieel misbruik van ouderen en bundelen zij hun krachten om dit bespreekbaar te maken en te voorkomen. Onder meer Veilig thuis, de politie, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en notarissen zijn vertegenwoordigd in dit netwerk. Begin 2018 waren er zestien lokale allianties en waren er negentien in oprichting.

Verder in het nieuws

‘Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen’

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. De Tweede Kamer sprak hier gisteren over. ...

KNB in gesprek met CDA over roep om toezicht

Het CDA wil strengere regels en (eventueel extern) toezicht op onder andere notarissen. Het voorstel maakt deel uit van een ‘offensief’ tegen zware criminaliteit.

GCV komt met aanbevelingen over bedenktijd

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt het streven de bescherming van Nederlandse ondernemingen te versterken. Maar op sommige punten kan het voorontwerp over het inroepen van bede...

Notaris.nl nu op social media

Wat doet de notaris? Waarvoor kun je bij hem of haar terecht? Om de rol van de notaris duidelijk te maken, is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maandag begonnen met het gebruik van soc...