GCV adviseert over implementatie Aandeelhoudersrichtlijn

Nederland zou zoveel mogelijk de nieuwe Europese richtlijn voor het bevorderen van de betrokkenheid op de lange termijn van aandeelhouders moeten volgen bij de implementatie daarvan. Dat adviseert de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Nederlandse orde van advocaten en de KNB aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De GCV adviseert (pdf, 279 kB) in algemene zin als regel aan te houden dat de bepalingen uit de richtlijn niet worden uitgebreid met extra nationale regels om zo bijvoorbeeld een strenger systeem te creëren. Tenzij er een specifieke grond voor is. Nederland moet daarbij vooral kijken hoe het vestigingsklimaat kan worden versterkt en hoe de flexibiliteit van Nederlandse ondernemingen gewaarborgd kan worden.

Uitzonderingen
Een zekere flexibiliteit bij de toepassing van het beloningsbeleid blijft volgens de GCV wenselijk. Daarom adviseert de commissie om de uitzonderingsmogelijkheid, op grond waarvan de lidstaten vennootschappen kunnen toestaan tijdelijk van het bezoldigingsbeleid af te wijken, uit de richtlijn over te nemen. De GCV is daarentegen sceptisch over het nut en de werkbaarheid van de door de richtlijn geïntroduceerde norm om te stemmen over het beloningsverslag. De commissie wenst dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om additionele lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen te beperken.

Voldoende sancties
Volgens de GCV zijn er bij de invoering van de nieuwe regels van de richtlijn geen bijzondere maatregelen of sancties nodig. Het huidige Nederlandse stelsel voorziet al in voldoende sancties bij inbreuk op de volgens de richtlijn vastgestelde nationale bepalingen.

Verder in het nieuws

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in ...