GCV wijst op onvolkomenheden in wetsvoorstel omzetting toonderaandelen

In de uitwerking van het wetsvoorstel omzetting toonderaandelen doen zich onvolkomenheden voor die tot complicaties kunnen leiden. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) adviseert (pdf, 597 kB) de Tweede Kamer daarom opnieuw over dit onderwerp.

Het wetsvoorstel richt zich op de identificatie van houders van aandelen aan toonder van niet-beursgenoteerde vennootschappen. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme of belastingontduiking en witwassen. Vennootschappen zijn verplicht uiterlijk op 31 december 2019 aandelen aan toonder die niet in bewaring zijn gegeven bij een intermediair om te zetten in aandelen op naam.

Sterk verbeterd
Het voorstel is sterk verbeterd ten opzichte van de consultatieversie doordat andere keuzes zijn gemaakt. De GCV wijst in het bijzonder op het schrappen van bepalingen over het verval van aandelen (kapitaalvermindering) en van de eerder voorgestelde procedure bij de Ondernemingskamer.  

NLFI
In de toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop moet worden omgegaan met een aandeel dat op grond van de wet overgaat op de gezamenlijke bestuurders. De GCV wijst erop dat de voorgestelde wettelijke bepaling en de toelichting daarop een aantal vragen doen rijzen over de inhoud en effectiviteit van deze regeling. De GCV vraagt zich af of niet beter is een ander dan de gezamenlijke bestuurders aan te wijzen als degene die van rechtswege één aandeel voorwaardelijk verkrijgt. Gedacht wordt aan het aanwijzen van bijvoorbeeld de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) waarop het aandeel om niet overgaat en waarbij het aandeel vervolgens aan de Staat vervalt als er binnen een bepaalde tijd geen gerechtigden tot het aandeel opkomen.

Verder in het nieuws

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instelling...

Talkshow KNB Live terugkijken

Een week geleden was in het Spant! in Bussum de talkshow KNB Live, gepresenteerd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Een mooie line-up van gasten schoof bij hem aan tafel aan. De compilatie van dez...