GCV wijst op onvolkomenheden in wetsvoorstel omzetting toonderaandelen

In de uitwerking van het wetsvoorstel omzetting toonderaandelen doen zich onvolkomenheden voor die tot complicaties kunnen leiden. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) adviseert (pdf, 597 kB) de Tweede Kamer daarom opnieuw over dit onderwerp.

Het wetsvoorstel richt zich op de identificatie van houders van aandelen aan toonder van niet-beursgenoteerde vennootschappen. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme of belastingontduiking en witwassen. Vennootschappen zijn verplicht uiterlijk op 31 december 2019 aandelen aan toonder die niet in bewaring zijn gegeven bij een intermediair om te zetten in aandelen op naam.

Sterk verbeterd
Het voorstel is sterk verbeterd ten opzichte van de consultatieversie doordat andere keuzes zijn gemaakt. De GCV wijst in het bijzonder op het schrappen van bepalingen over het verval van aandelen (kapitaalvermindering) en van de eerder voorgestelde procedure bij de Ondernemingskamer.  

NLFI
In de toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop moet worden omgegaan met een aandeel dat op grond van de wet overgaat op de gezamenlijke bestuurders. De GCV wijst erop dat de voorgestelde wettelijke bepaling en de toelichting daarop een aantal vragen doen rijzen over de inhoud en effectiviteit van deze regeling. De GCV vraagt zich af of niet beter is een ander dan de gezamenlijke bestuurders aan te wijzen als degene die van rechtswege één aandeel voorwaardelijk verkrijgt. Gedacht wordt aan het aanwijzen van bijvoorbeeld de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) waarop het aandeel om niet overgaat en waarbij het aandeel vervolgens aan de Staat vervalt als er binnen een bepaalde tijd geen gerechtigden tot het aandeel opkomen.

Verder in het nieuws

Juridische Poort: meer kennis over fraudeurs nodig

Notarissen hebben onvoldoende middelen om fraude helemaal te voorkomen. Dit blijkt uit de Juridische Poort die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) donderdag hield. De aanwezige (kandidaa...

Notariaat viert feest met ouderen op 50PlusBeurs

Onder het motto ‘De notaris is jarig en viert feest. Proost u met ons mee?’ vierde het notariaat zijn 175-jarig bestaan afgelopen week op de 50PlusBeurs. Bezoekers konden in de KNB-stand een flesje wa...