Issuegroep belastingherziening van start

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een issuegroep Fiscaliteit ingesteld. Deze issuegroep heeft als opdracht advies aan het bestuur uit te brengen over inbreng van de KNB/het notariaat bij de door het kabinet aangekondigde herziening van het belastingstelsel.

Het kabinet streeft naar een minder complexe fiscale wetgeving. In mei 2014 heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de noodzaak van complexiteitsreductie uitgebreid uiteengezet. Daarna heeft Wiebes, in september 2014, de ambities die het kabinet heeft met een herziening van het belastingstelsel toegelicht, de inhoudelijke bewegingen naar een toekomstig stelsel geschetst en een voorstel gedaan voor het politieke proces. Het kabinet heeft twee doelen gesteld bij de herziening van het belastingstelsel. Allereerst moet een toekomstig stelsel minder complex en daardoor beter uitvoerbaar zijn. Ten tweede wil het kabinet met een herziening de werkgelegenheid en de economische groei bevorderen.

Maatschappelijk en politiek debat
De door Wiebes geschetste route tot deze herziening biedt de KNB/het notariaat de mogelijkheid haar/zijn wensen en ideeën rond deze herziening onder de aandacht van de fiscale beleidsmakers en de wetgever te brengen. Ook kan de KNB/het notariaat aangeven welke knelpunten en ingewikkeldheden in de notariële belastingwetgeving zij/het graag opgelost zou willen zien. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de inkomsten-, schenk- en erfbelasting (inclusief de internationale aspecten hiervan). Dit omdat de voorgenomen herziening van het belastingstelsel zich naar verwachting met name hierop zal richten.

Samenstelling issuegroep
De issuegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), Netwerk Notarissen, het bestuur en het bureau van de KNB. De issuegroep legt zijn conceptadvies voor aan één of meer fiscaal-deskundige(n) van buiten de notariële beroepsgroep, maar met affiniteit met de notariële belastingwetgeving, alvorens zijn advies aan het bestuur op te leveren. Gestreefd wordt naar oplevering van het advies in april 2015. Wanneer het bestuur het advies overneemt, zal het naar de fiscale beleidsmakers en de wetgever worden gestuurd.

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...