Jaarverslag BFT: 2013 was moeilijk jaar

In 2013 stonden 62 van de 805 notariskantoren (7,7 procent) onder een hoog niveau van toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). In 2012 was dit 8,8 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag van het BFT over 2013.

Volgens het BFT maakte de economische crisis 2013 tot een moeilijk jaar voor het notariaat. De akteaantallen daalden nog met 1,2 procent, de omzet nam nog af met 7,9 procent. Het resultaat is wel nagenoeg gelijk gebleven. 7,7 procent van de kantoren staat onder een hoog niveau van toezicht. Dit is een daling ten opzicht van 2012, maar het blijft een aanzienlijk percentage van het geheel, aldus de toezichthouder.

Tuchtklachten door BFT
Het toezicht door het BFT is per 1 januari 2013 uitgebreid. Naast het financiële toezicht kijkt het BFT nu ook naar kwaliteit en integriteit. Daarbij wordt er door het BFT meer risico-gericht toezicht gehouden. Het BFT heeft in 2013 in totaal 263 onderzoeken afgerond, 42 onderzoeken lopen nog. Er zijn in 2013 9 tuchtklachten door het BFT ingediend. Daarvan gingen er 2 over een negatieve bewaringspositie. Dit aantal is in de loop der jaren aanzienlijk afgenomen. Volgens BFT kan dit komen omdat notarissen, gezien het huidige financiële klimaat extra aandacht hebben voor hun financiën en financiële administratie. Ook het aantal klachten voor het niet tijdig indienen van de jaarstukken is afgenomen ten opzichte van 2012 (2013: 4 tegen 2012: 8). Van de overige klachten (3) had er een betrekking op het onvoldoende verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.

De kamers voor het notariaat hebben in 2013 in totaal 12 uitspraken gedaan op klachten van het BFT. Deze uitspraken kunnen ook betrekking hebben op klachten die voor 2013 zijn gedaan. De kamer legde 6 keer de maatregel ‘waarschuwing’ op en 2 keer ‘ontzetting uit het ambt’. Het Gerechtshof deed in 2013 5 keer uitspraak in een tuchtzaak die door het BFT was aangespannen.

Commissie van deskundigen notariaat
Het BFT is verantwoordelijk voor het secretariaat voor de onafhankelijke Commissie van deskundigen notariaat. Daarnaast maakt het BFT deel uit van de Commissie toegang notariaat. In 2013 zijn er 51 ondernemingsplannen bij de Commissie van deskundigen notariaat afgehandeld (2012: 62).

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...