Juridische Poort: ‘Benoemingsprocedure moet korter’

De benoemingsprocedure voor notarissen moet korter en de communicatie kan beter. Dat was een van de conclusies tijdens de zesde Juridische Poort op 31 januari. Daarbij gingen net benoemde (toegevoegd) notarissen en Tweede Kamerleden ook de discussie aan over het 21-uurs criterium en de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen.

Een van de net benoemde notarissen moest langer dan een jaar wachten op haar benoeming. Na het opsturen van haar bedrijfsplan hoorde ze vijf maanden lang niets. Dat kan beter, vonden ook de andere aanwezige (toegevoegd) notarissen. KNB-voorzitter Nick van Buitenen benadrukte dat de twee commissies die een rol spelen bij de benoeming – de Commissie Toegang Notariaat en de Commissie van Deskundigen – niet onder de KNB vallen maar onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een jurist van het ministerie gaf aan dat het ministerie nadenkt over de toekomst van beide commissies.

21-uurs criterium
Ook het 21-uurs criterium was voer voor discussie. Een kandidaat-notaris is alleen waarnemingsbevoegd als hij of zij het afgelopen jaar gemiddeld 21 uur per week in het notariaat heeft gewerkt. Of de kandidaat-notaris jarenlange ervaring heeft maakt daarbij niet uit. Tenslotte spraken de aanwezigen, onder wie Foort van Oosten (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Chris van Dam (CDA), over de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen.

Stap in de toekomst
Voorafgaand aan de Juridische Poort kwamen de nieuwe (toegevoegd) notarissen bijeen in het kantoor van de KNB. Daar werden ze bijgepraat over de toekomst van het notariaat, het jaarplan van de beroepsorganisatie en fraudepreventie. Tevens was er gelegenheid om de discussie aan te gaan met de bestuursleden van de KNB.
De KNB organiseert ieder jaar een dergelijke kennismakingsbijeenkomst, 'Stap in de toekomst' genaamd, voor pas benoemde (toegevoegd) notarissen.

Juridische poort 20180131-1Discussie tijdens de Juridische Poort
Stap in de toekomst 20180131Bijeenkomst pas benoemde (toegevoegd) notarissen bij de KNB

Verder in het nieuws

Experimenteren met demoversie NotarisID

De Klankbordgroep NotarisID heeft onder leiding van de bouwers kunnen experimenteren met een demoversie van het nieuwe NotarisID. Nu de ontwikkeling van het digitale identificatiemiddel weer vaart hee...

'Notarieel Pensioenfonds is zaak notariaat zelf'

De cijfers uit het draagvlakonderzoek van het Notarieel Pensioenfonds, de interpretatie daarvan en eventuele conclusies zijn een zaak van de beroepsgenoten in het notariaat onderling. Dat antwoordt (p...

Van der Klooster in bestuur KNB

Annette van der Klooster (34) is tijdens de ledenraad van 7 februari benoemd tot lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Met haar benoeming telt het bestuur weer zev...

Belangstelling voor NotarisID

NotarisID kon op het eID congres in Oegstgeest op grote belangstelling rekenen. NotarisID blijft tot dusverre het enige digitale identificatiemiddel van het niveau ‘hoog’, iets waar grote behoefte aan...

Aantal akten ook in 2017 gestegen

Het notariaat passeerde vorig jaar 1.677.585 akten. Dat is een stijging van acht procent ten opzichte van 2016. Meer dan de helft van de akten hadden betrekking op onroerend goed: 52 procent. Familier...