Juridische Poort: ‘Benoemingsprocedure moet korter’

De benoemingsprocedure voor notarissen moet korter en de communicatie kan beter. Dat was een van de conclusies tijdens de zesde Juridische Poort op 31 januari. Daarbij gingen net benoemde (toegevoegd) notarissen en Tweede Kamerleden ook de discussie aan over het 21-uurs criterium en de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen.

Een van de net benoemde notarissen moest langer dan een jaar wachten op haar benoeming. Na het opsturen van haar bedrijfsplan hoorde ze vijf maanden lang niets. Dat kan beter, vonden ook de andere aanwezige (toegevoegd) notarissen. KNB-voorzitter Nick van Buitenen benadrukte dat de twee commissies die een rol spelen bij de benoeming – de Commissie Toegang Notariaat en de Commissie van Deskundigen – niet onder de KNB vallen maar onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een jurist van het ministerie gaf aan dat het ministerie nadenkt over de toekomst van beide commissies.

21-uurs criterium
Ook het 21-uurs criterium was voer voor discussie. Een kandidaat-notaris is alleen waarnemingsbevoegd als hij of zij het afgelopen jaar gemiddeld 21 uur per week in het notariaat heeft gewerkt. Of de kandidaat-notaris jarenlange ervaring heeft maakt daarbij niet uit. Tenslotte spraken de aanwezigen, onder wie Foort van Oosten (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Chris van Dam (CDA), over de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen.

Stap in de toekomst
Voorafgaand aan de Juridische Poort kwamen de nieuwe (toegevoegd) notarissen bijeen in het kantoor van de KNB. Daar werden ze bijgepraat over de toekomst van het notariaat, het jaarplan van de beroepsorganisatie en fraudepreventie. Tevens was er gelegenheid om de discussie aan te gaan met de bestuursleden van de KNB.
De KNB organiseert ieder jaar een dergelijke kennismakingsbijeenkomst, 'Stap in de toekomst' genaamd, voor pas benoemde (toegevoegd) notarissen.

Juridische poort 20180131-1Discussie tijdens de Juridische Poort
Stap in de toekomst 20180131Bijeenkomst pas benoemde (toegevoegd) notarissen bij de KNB

Verder in het nieuws

Nieuwe notarissen denken mee over notariële toekomst

Het benoemingsproces tot notaris moet korter en efficiënter. Daarnaast moeten notarissen gedurende hun carrière constant worden getoetst op hun kwaliteiten. Dat vonden de nieuwe (toegevoegd) notarisse...

Notarissen hebben moeite met vinden opvolger

Notarissen hebben moeite met het vinden van een opvolger. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van de peer reviews van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het gaat hierbij om notarissen m...