Juridische Poort: meer kennis over fraudeurs nodig

Notarissen hebben onvoldoende middelen om fraude helemaal te voorkomen. Dit blijkt uit de Juridische Poort die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) donderdag hield. De aanwezige (kandidaat-)notarissen vragen de overheid dan ook meer kennis over fraudeurs met het notariaat te delen.

Voor het notariaat stond 11 oktober in het teken van politiek Den Haag. Verschillende nieuwe bestuurs-, ledenraadsleden en leden van specialistenverenigingen kregen in Perscentrum Nieuwspoort de do’s en don’ts van lobbyen te horen. Vervolgens namen zij nog een kijkje in de Tweede Kamer. Aan het eind van de middag sloten zij aan bij de Juridische Poort. Die stond deze zevende editie in het teken van fraudepreventie.

Instrumenten
Verschillende (kandidaat-)notarissen, stakeholders en politici gingen in Nieuwspoort met elkaar in gesprek. Wat zijn de praktijkervaringen van de notaris? En welke instrumenten heeft de notaris om fraude te voorkomen? Samen met Tweede Kamerleden Mahir Alkaya van de SP en Roald van der Linde van de VVD werd bekeken welke instrumenten nog ontbreken en hoe de politiek hier een rol in kan spelen. Alkaya ziet het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) ook als belangrijk instrument om fraude te voorkomen. Het wetsvoorstel hiervoor heeft hij onlangs samen met de PvdA ingediend.

juridische poort.JPG

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...