Juridische Poort: meer kennis over fraudeurs nodig

Notarissen hebben onvoldoende middelen om fraude helemaal te voorkomen. Dit blijkt uit de Juridische Poort die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) donderdag hield. De aanwezige (kandidaat-)notarissen vragen de overheid dan ook meer kennis over fraudeurs met het notariaat te delen.

Voor het notariaat stond 11 oktober in het teken van politiek Den Haag. Verschillende nieuwe bestuurs-, ledenraadsleden en leden van specialistenverenigingen kregen in Perscentrum Nieuwspoort de do’s en don’ts van lobbyen te horen. Vervolgens namen zij nog een kijkje in de Tweede Kamer. Aan het eind van de middag sloten zij aan bij de Juridische Poort. Die stond deze zevende editie in het teken van fraudepreventie.

Instrumenten
Verschillende (kandidaat-)notarissen, stakeholders en politici gingen in Nieuwspoort met elkaar in gesprek. Wat zijn de praktijkervaringen van de notaris? En welke instrumenten heeft de notaris om fraude te voorkomen? Samen met Tweede Kamerleden Mahir Alkaya van de SP en Roald van der Linde van de VVD werd bekeken welke instrumenten nog ontbreken en hoe de politiek hier een rol in kan spelen. Alkaya ziet het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) ook als belangrijk instrument om fraude te voorkomen. Het wetsvoorstel hiervoor heeft hij onlangs samen met de PvdA ingediend.

juridische poort.JPG

Verder in het nieuws

Bemanners Notaristelefoon spreken begrijpelijke taal

Consumenten die naar de Notaristelefoon bellen, zijn tevreden over hoe ze te woord worden gestaan. Zo’n 90 procent vindt dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken. 80 procent vindt de uitleg bruikb...

Aanpassing 5 procent-regeling bij nieuwbouw

De dinsdag aangenomen wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft ook gevolgen voor notarissen. De regeling waarbij consumenten 5 procent van de aanneemsom achterhouden bij de notaris, wordt op 1 janu...

Minder notarissen willen eenmanskantoor overnemen

Bij de Commissie van deskundigen notariaat (Cvdn) zijn in 2018 minder ondernemingsplannen van toekomstig notarissen ingediend dan een jaar eerder. In 2018 kreeg zij 53 plannen te beoordelen, een jaar ...