Juridische Poort over toegang tot het recht

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de toegang tot het recht te vergroten. Onder meer door de griffierechten te verlagen. Maar de toegang tot het recht is meer dan dat. Daarover gaan beleidsmakers, politici en mensen uit de praktijk met elkaar in discussie tijdens de Juridische Poort van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op 10 november.

De komende jaren gaat de KNB samen met het notariaat concreet aan de slag om de toegankelijkheid van de notaris te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten. Juist voor die mensen in Nederland die tot nu toe nauwelijks gebruikmaken van notariële dienstverlening, zoals kwetsbare groepen in de samenleving. Daarbij gaat het om taal, gedrag en de prijs als belangrijkste drempels die mensen ervaren ten aanzien van het beeld van en het bezoek aan de notaris. Een deskundig panel – met onder meer Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA en de SP – spreekt daarover met elkaar en met de zaal.

Meepraten
Wie op 10 november mee wil praten, is vanaf 16.00 uur van harte welkom in Perscentrum Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en wordt om 18.30 uur afgesloten met een borrel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretariaat@knb.nl.

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...