Kabinet onderzoekt alternatieven voor vermogensrendementsheffing

Het kabinet wil een vermogensrendementsheffing die door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren. Dit antwoordt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes op Kamervragen van Farshad Bashir (SP). Bashir wilde weten of Wiebes het redelijk vindt dat spaarders over een rente van 1,5 procent op hun spaargeld bijna 80 procent belasting betalen, terwijl beleggers, die veel hogere rendementen behalen, relatief worden ontzien.

De staatssecretaris geeft aan dat onderzoek wordt gedaan naar een heffing die niet alleen door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren, maar tegelijkertijd goed uitvoerbaar is. ‘Daartoe kan het werkelijk genoten rendement op vermogen in de heffing als uitgangspunt worden genomen, maar ook binnen de forfaitaire benadering wordt gezocht naar vormen die beter aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel.’ Het kabinet wil op basis van de uitkomsten van dit onderzoek in gesprek gaan met de Tweede Kamer.

Spaargeld-bv
Bashir was ook benieuwd of de belastingdruk aanzienlijk kan worden verlaagd door grote vermogens weg te zetten in een spaargeld-bv. Volgens Wiebes verschilt het per situatie of sparen in een bv voordeliger is dan het aanhouden van het vermogen in box 3. Gezien het feit dat een spaargeld-bv, wat volgens de staatssecretaris geen afgebakend begrip is, gepaard gaat met oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende kosten, concludeert Wiebes dat een spaargeld-bv pas aantrekkelijk wordt bij zeer grote vermogens. ‘Over het algemeen zullen de mensen met grote vermogens ook een dermate hoog inkomen hebben dat zij op basis daarvan niet of slechts in beperkte mate in aanmerking komen voor toeslagen, of dat de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ niet leidt tot een hogere bijdrage, omdat deze reeds maximaal is’, stelt Wiebes.

Verder in het nieuws

'Spoedige invoering CAHR verstandige keuze'

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO-register zijn complementair. Dat concluderen professor Niek Zaman en onderzoeker Hannah Erdman van de Universiteit Leiden. Beide registers kunnen ...

Notarissen passeren opnieuw recordaantal akten

Notarissen hebben in 2020 een recordaantal akten gepasseerd: iets meer dan 1.945.000. Dat is een stijging van ruim 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Toen passeerden notarissen gezamenlijk ru...