Kabinet onderzoekt alternatieven voor vermogensrendementsheffing

Het kabinet wil een vermogensrendementsheffing die door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren. Dit antwoordt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes op Kamervragen van Farshad Bashir (SP). Bashir wilde weten of Wiebes het redelijk vindt dat spaarders over een rente van 1,5 procent op hun spaargeld bijna 80 procent belasting betalen, terwijl beleggers, die veel hogere rendementen behalen, relatief worden ontzien.

De staatssecretaris geeft aan dat onderzoek wordt gedaan naar een heffing die niet alleen door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren, maar tegelijkertijd goed uitvoerbaar is. ‘Daartoe kan het werkelijk genoten rendement op vermogen in de heffing als uitgangspunt worden genomen, maar ook binnen de forfaitaire benadering wordt gezocht naar vormen die beter aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel.’ Het kabinet wil op basis van de uitkomsten van dit onderzoek in gesprek gaan met de Tweede Kamer.

Spaargeld-bv
Bashir was ook benieuwd of de belastingdruk aanzienlijk kan worden verlaagd door grote vermogens weg te zetten in een spaargeld-bv. Volgens Wiebes verschilt het per situatie of sparen in een bv voordeliger is dan het aanhouden van het vermogen in box 3. Gezien het feit dat een spaargeld-bv, wat volgens de staatssecretaris geen afgebakend begrip is, gepaard gaat met oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende kosten, concludeert Wiebes dat een spaargeld-bv pas aantrekkelijk wordt bij zeer grote vermogens. ‘Over het algemeen zullen de mensen met grote vermogens ook een dermate hoog inkomen hebben dat zij op basis daarvan niet of slechts in beperkte mate in aanmerking komen voor toeslagen, of dat de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ niet leidt tot een hogere bijdrage, omdat deze reeds maximaal is’, stelt Wiebes.

Verder in het nieuws

50PLUS bezorgd over betaalbaarheid (leverings)akten

De implementatie van de Omgevingswet kan ervoor zorgen dat de prijs van onder andere leveringsakten straks meer dan verdubbelt. Dit komt omdat de notaris na inwerkingtreding van de Omgevingswet op mee...

HEMA gestopt met notarisservice

De HEMA is per 29 december vorig jaar gestopt met de notarisservice. Volgens een woordvoerder van de winkelketen past de notarisservice niet meer bij de nieuwe koers en het gewenste aanbod. HEMA richt...

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een record...

Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of...