Kabinet onderzoekt alternatieven voor vermogensrendementsheffing

Het kabinet wil een vermogensrendementsheffing die door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren. Dit antwoordt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes op Kamervragen van Farshad Bashir (SP). Bashir wilde weten of Wiebes het redelijk vindt dat spaarders over een rente van 1,5 procent op hun spaargeld bijna 80 procent belasting betalen, terwijl beleggers, die veel hogere rendementen behalen, relatief worden ontzien.

De staatssecretaris geeft aan dat onderzoek wordt gedaan naar een heffing die niet alleen door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt ervaren, maar tegelijkertijd goed uitvoerbaar is. ‘Daartoe kan het werkelijk genoten rendement op vermogen in de heffing als uitgangspunt worden genomen, maar ook binnen de forfaitaire benadering wordt gezocht naar vormen die beter aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel.’ Het kabinet wil op basis van de uitkomsten van dit onderzoek in gesprek gaan met de Tweede Kamer.

Spaargeld-bv
Bashir was ook benieuwd of de belastingdruk aanzienlijk kan worden verlaagd door grote vermogens weg te zetten in een spaargeld-bv. Volgens Wiebes verschilt het per situatie of sparen in een bv voordeliger is dan het aanhouden van het vermogen in box 3. Gezien het feit dat een spaargeld-bv, wat volgens de staatssecretaris geen afgebakend begrip is, gepaard gaat met oprichtingskosten en jaarlijks terugkerende kosten, concludeert Wiebes dat een spaargeld-bv pas aantrekkelijk wordt bij zeer grote vermogens. ‘Over het algemeen zullen de mensen met grote vermogens ook een dermate hoog inkomen hebben dat zij op basis daarvan niet of slechts in beperkte mate in aanmerking komen voor toeslagen, of dat de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ niet leidt tot een hogere bijdrage, omdat deze reeds maximaal is’, stelt Wiebes.

Verder in het nieuws

Wie wordt de nieuwe Notaris van het Jaar? (video)

Werkt u op een notariskantoor en kent u de Notaris van het Jaar? Of bent u (kandidaat-)notaris en vindt u dat uw (vroegere) collega of studiegenoot de titel verdient? Geef hem of haar dan op! Behalve ...

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris e...

Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder da...