Kamer Amsterdam verbiedt externe grootaandeelhouders in notarispraktijk

Het is notarissen niet toegestaan om niet-notarissen of niet toegestane partners substantieel financieel te laten participeren in hun notariskantoor. Dat is het oordeel van de kamer voor het notariaat in Amsterdam inzake klachten die hierover waren ingediend door een zevental notarissen, verdeeld over het land.

Een van de klachten betreft de samenwerking met de Nationale Notaris (NN). NN kent drie samenwerkingsvormen, waarvan de kamer Amsterdam er nu één, het ‘participatiemodel’ heeft verboden. Er zijn ongeveer acht notarissen die deze samenwerkingsvorm met NN zijn aangegaan. De betrokken notaris krijgt van de kamer drie maanden de tijd om deze samenwerking te beëindigen. Niet bekend is of betrokken notarissen in beroep zullen gaan bij de Notariskamer bij het Hof Amsterdam.

Onvoldoende waarborgen
De kamer Amsterdam oordeelt dat de positie van NN als 49 procent aandeelhouder conflicteert met de bijzondere positie van de notaris, zoals deze is vastgelegd in de artikelen 17 en 22 van de Wet op het notarisambt. Door de gekozen constructie is niet alleen de onafhankelijkheid en zeggenschap van de notaris in gevaar, maar staat ook zijn geheimhouding onder druk, aldus de kamer. De ledenraad van de KNB heeft afgelopen woensdag een aanpassing van de IDS-verordening aangenomen, waarin de regels omtrent samenwerking met derden zoals NN verder zijn verduidelijkt. De minister van Veiligheid en Justitie moet de aangepaste verordening nog goedkeuren.

Wel toegestaan
De klagende notarissen hadden ook klachten ingediend over samenwerkingsverbanden van notarissen met de HEMA, DELA, Jazeker Notarisservice en DeGoedkoopstenotaris.nl. De kamer is van oordeel dat deze klachten ongegrond zijn.

Verder in het nieuws

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliƫnten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...