Kamervragen over opstappen directie BFT

Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP) wil meer duidelijkheid over het vertrek van de twee directeuren van Bureau Financieel Toezicht (BFT) eerder dit jaar. Hij heeft over deze kwestie Kamervragen gesteld aan Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie.

Folkert Winkel en Geert Pieter Vermeulen legden in april hun taken neer. Dit omdat er een verschil van inzicht zou bestaan tussen de twee huidige directeuren. Daarnaast gaf het BFT aan van mening te zijn met één algemeen directeur efficiënter en slagvaardiger op te kunnen treden. Dit zou passen bij de nieuwe rol van het BFT als gevolg van de invoering van de herziene Wet op het notarisambt op 1 januari. Interim-directeur Geert Oosterloo is aangewezen om die taak tijdelijk op zich te nemen. De twee oude directeuren blijven betrokken bij het BFT als adviseur.

Manier van toezicht
De Wit wil nu weten wat het aftreden van de twee directieleden van Bureau Financieel Toezicht (BFT) betekent voor de manier waarop het toezicht nu en in de toekomst wordt uitgevoerd en ingericht. Ook is hij benieuwd hoe het verschil van inzicht heeft kunnen ontstaan en hoe hun nieuwe rol als adviseur kan samengaan met dat verschil van inzicht.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...