KNB adviseert commissie cassatie van Hoge Raad

Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het wenselijk dat er tegelijk kosteloze vereffening van de nalatenschap én opheffing van de vereffening kan worden bevolen. Dit heeft de KNB de commissie cassatie in het belang der wet van de Hoge Raad desgevraagd laten weten (pdf).

De commissie cassatie in het belang der wet van de Hoge Raad heeft de KNB vorig jaar gevraagd (pdf) om uitleg van artikel 4:209 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW). Het gaat om de vraag of er tegelijk kosteloze vereffening van de nalatenschap én opheffing van de vereffening kan worden bevolen, of dat alleen één van beide maatregelen kan worden bevolen. Op dit moment bestaat over dit artikel in de kantonrechtspraak verschil van interpretatie. 

Maatschappelijk belang van ruime uitleg
In reactie op het verzoek laat de KNB weten, mede op basis van overleg met de notariële specialistenvereniging EPN, dat het van maatschappelijk belang is dat artikel 4:209 lid 1 BW ruim wordt uitgelegd. Daarnaast benadrukt de KNB dat het wenselijk zou zijn als tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan de uitleg van de vereffeningskosten als bedoeld in artikel 4:7 lid 1 sub c BW en de vraag welke rang deze kosten hebben.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...