Beleid hervorming woningmarkt voortgezet

Het beleid dat de overheid vorig jaar heeft ingezet om de woningmarkt te hervormen, wordt volgend jaar voortgezet. Dit blijkt uit de begroting van Wonen en Rijksdienst die dinsdag op Prinsjesdag openbaar werd. Een van de maatregelen betreft het terugbrengen van de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2016 en het koppelen aan de gemiddelde woningwaarde vanaf 2017.

In 2016 wordt de maximale loan-to-value van woninghypotheken met een procentpunt teruggebracht tot 102 procent. Restschulden kunnen onder voorwaarden worden meegefinancierd onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de rente over de financiering van restschulden is tot maximaal 15 jaar aftrekbaar. De kostengrens van de NHG wordt per 1 juli 2016 teruggebracht van 245.000 euro tot 225.000 euro. Vanaf 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

Energielabel doorontwikkelen
In 2016 wordt het Energieakkoord tussentijds geëvalueerd. Het energielabel en het programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor verduurzaming en voorlichtingscampagnes moeten eigenaren ertoe aanzetten hun woningen te verduurzamen. Begin 2015 heeft het Rijk alle woningeigenaren die nog geen energielabel hadden een voorlopig energielabel verstrekt, dat via een webtool kan worden omgezet in een definitief energielabel. In 2016 wordt het hiertoe ingevoerde systeem inclusief helpdesk en monitoring doorontwikkeld. In de begroting staat niets over de rol van het notariaat bij het energielabel. In augustus riep Hans van der Ploeg, directeur van makelaarsvereniging VBO nog dat notarissen de verkoop van een huis moeten blokkeren als de verkoper geen energielabel heeft. De KNB heeft in 2012 de Tweede Kamer al laten weten dat dienstweigering van de notaris een disproportionele sanctie vormt die vooral de koper treft. Dienstweigering gebeurt alleen bij het voorkomen van zware overtredingen en misdrijven zoals vastgoedfraude, witwassen en misbruik van handelingsonbekwame mensen.

Wettelijke regeling stedelijke herverkaveling
Ook wordt in 2016 verder gewerkt aan het integreren van de bouwparagraaf van de Woningwet inclusief het Bouwbesluit in de Omgevingswet. Samen met het ministerie van Infrastructuur en milieu wordt verder gewerkt aan een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling in het kader van de Omgevingswet, waarbij speciale aandacht is voor de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Daarnaast wordt in 2016 met de Tweede Kamer gedebatteerd over de situatie op de woningmarkt en de ontwikkeling van de huizenprijzen en de daarop van invloed zijnde factoren.

Verder in het nieuws