KNB: ‘Beperken gemeenschap van goederen leidt tot minder eenvoudige afwikkeling'

Het niet bijhouden van een goede administratie bij trouwen in beperkte gemeenschap van goederen kan in de praktijk tot problemen leiden. Dat schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in een brief aan Magda Berndsen (D66), initiatiefnemer van het wetsvoorstel. Zij wil de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot hetgeen beide echtgenoten tijdens en door hun huwelijk door hun inspanning inbrengen. Berndsen had de beroepsorganisatie om een reactie gevraagd.

De KNB is van mening dat het wettelijk huwelijksvermogensrecht een goede regeling moet bevatten voor de grootste groep gehuwden. Die regeling moet ook in de samenleving een breed draagvlak hebben. De keuze voor een maatschappelijke gewenste regeling moet daarom breder worden onderbouwd, vindt de KNB. Daarnaast moeten de opstellers volgens de beroepsorganisatie wel rekening houden met het feit dat het te verwachten positieve effect van de regeling in grote mate afhankelijk is van de bereidwilligheid van echtgenoten hun privévermogens te administreren. De met verrekenbedingen – en zelfs in het verleden met het stelsel van gemeenschap van winst en verlies – opgedane ervaring leert dat echtgenoten zelden een dergelijke administratie bijhouden. De KNB verwacht dat het niet bijhouden van een administratie in de praktijk tot problemen gaat leiden en dat daarmee de afwikkeling van een gemeenschap na ontbinding er niet eenvoudiger op zal worden. Leidt het niet bijhouden van de administratie daarmee weer tot de algehele gemeenschap van goederen, dan sorteert het wetsvoorstel niet het beoogde effect, aldus de KNB.

Gemeenschap van goederen beperken
D66, PvdA en VVD willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens en door hun huwelijk door hun inspanning inbrengen. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk en erfenissen en giften vallen niet meer standaard in de gemeenschap van goederen. De drie partijen denken dat dit systeem beter aansluit op de praktijk. Ze hebben een aantal organisaties om een reactie gevraagd, waaronder de KNB. Na raadpleging van deze reacties passen de initiatiefnemers mogelijkerwijs het wetsvoorstel nog wat aan en besluiten ze wat ze er verder mee gaan doen.

Specialistenverenigingen
De KNB heeft ook de notariële specialistenverenigingen EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat) en VMSN (Vereniging van Mediators en Scheidingbemiddelaars in het Notariaat) geconsulteerd.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...