KNB brengt punten nieuwe VvE-wet onder de aandacht

De KNB heeft de Commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer gewezen (pdf) op relevante onderwerpen van de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34479). Het ministerie nam eerder de belangrijkste punten van de KNB al over na de consultatie. Ook is er een nieuw aandachtspunt toegevoegd.

In de Memorie van Toelichting staat een passage die nieuw is ten opzichte van de consultatieversie. In de passage staat dat de notaris bij de controle van de verklaring van het bestuur van de VvE (eenmalige informatieverstrekking) naast het opnemen van het reservefonds ook de eventuele schuld door een lening moet opnemen in de leveringsakte. De MvT meldt ook hoeveel tijd en geld dit extra werk de notaris zou gaan kosten. De KNB laat weten dat de notaris niet de juistheid van bedoelde leningen kan controleren omdat hem deze gegevens ontbreken. Hij moet wel (blijven) handelen conform zijn zorgplicht; door de aanvulling van de verklaring met bedoelde leningen wordt deze zorgplicht uitgebreid en daarmee is tijd én geld gemoeid (waarschijnlijk enkele tientjes meer). De KNB begrijpt dat lage kosten en lage lasten voor de consument van groot belang zijn, maar vindt dat de genoemde passage een te beperkte weergave geeft van de werkelijke tijdsinvestering door de notaris.

Omvang reservefonds
In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond dat de notaris, ten behoeve van de akte van levering van een appartement, de omvang van het reservefonds of de leningen die de VvE straks mag afsluiten, zou moeten controleren. De KNB heeft in de consulatie aangegeven dat deze controle onmogelijk is omdat de notaris geen inzicht in de administratie en financiële middelen van de VvE heeft. Het wetsvoorstel is hierop aangepast.

Ruime definitie schulden
Daarnaast willen de initiatiefnemers dat de VvE ook leningen aan kan gaan ten behoeve van het gebouw, bijvoorbeeld om de duurzaamheid te verhogen. Deze leningen/schulden moeten worden opgenomen in de financiële verklaring, zodat de koper van het appartement weet waarvoor hij aansprakelijk wordt. In eerste instantie had het ministerie de schulden te ruim gedefinieerd, maar op consultatie-advies van de KNB is deze definitie nader gespecificeerd. Op die manier is het voor alle betrokkenen (bestuur VvE, notaris en (ver)kopende partijen) duidelijk welke schulden worden bedoeld die in de financiële verklaring moeten staan vermeld. 

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...