KNB en NOvA tevreden over wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn tevreden dat een aantal punten dat zij in de consultatiefase naar voren hebben gebracht, is overgenomen in het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Zo voorziet het wetsvoorstel thans in de mogelijkheid om een monistisch bestuurssysteem bij de vereniging en de stichting te gebruiken.

Dit blijkt uit het advies (pdf) dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) namens de beide beroepsorganisaties over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. De GCV heeft in dit advies, op enkele uitzonderingen na, geen punten uit het advies over de consultatieversie opnieuw naar voren gebracht. Ingegaan wordt nog slechts op enkele aspecten die in het wetsvoorstel zijn gewijzigd ten opzichte van de consultatieversie. De GCV vindt het nuttig dat de algemene bepalingen over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen die voor alle rechtspersonen gelden nu in het algemene gedeelte worden opgenomen. Tevens is het nuttig dat op deze wijze wordt verduidelijkt dat een aantal basisnormen voor alle bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen geldt.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...