KNB gaat levenstestamenten digitaal registreren

Vanaf 3 april gaat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) levenstestamenten digitaal registreren. Het wordt voor notarissen gemakkelijker om levenstestamenten van cliënten centraal vast te leggen. De kosten voor cliënten gaan hierdoor omlaag. Daarnaast zijn levenstestamenten gemakkelijker terug te vinden.

In het levenstestament worden belangrijke zaken geregeld voor als iemand dat zelf niet meer kan, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Het is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen die moeten gelden in de situatie dat je zelf door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om dit te regelen. Denk hierbij aan wensen over persoonlijke verzorging, medische beslissingen of het beheer van de financiën. Wanneer wensen niet goed zijn vastgelegd, worden cliënten behandeld volgende de algemeen aanvaarde medische inzichten. Het is niet zo dat ouders, kinderen of echtgenoten keuzes mogen maken.

Vrijwillig
Sinds 2 mei 2011 houdt de KNB een papieren register voor levenstestamenten bij. Daarin kunnen notarissen gegevens inschrijven. Het betreft een vrijwillige registratie die niet bij wet is geregeld. Aan cliënten die bij de notaris een levenstestament laten opstellen, wordt gevraagd of zij dat willen registreren. Niet iedereen doet dit. Door de komst van het digitale Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) kunnen de kosten voor het registeren omlaag. Vanaf 3 april hoeft nog maar 18 euro in plaats van 25 euro worden betaald. De KNB hoopt dat consumenten hierdoor sneller voor registratie kiezen zodat het levenstestament altijd is terug te vinden.

Ouderen
Jaarlijks worden ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Een levenstestament kan een deel hiervan voorkomen.
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is gestart met het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. De KNB heeft zich hierbij aangesloten.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...