KNB in gesprek met politici over financiële uitbuiting ouderen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaat de komende periode in gesprek met verschillende politici over het project Financiële bescherming ouderen. Het eerste gesprek vond donderdag 3 juli plaats. De beroepsorganisatie hoopt zo meer inzicht te geven in de rol en dienstverlening die notarissen ouderen kunnen bieden als het gaat om het laten behartigen van je financiële zaken door anderen. Het begint bij goede voorlichting aan ouderen en hun naasten. Hierover gaat de KNB de dialoog aan met de politiek.

Ongeveer 30.000 ouderen zijn jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) neemt deze problematiek zeer serieus en is daarom eind 2012 gestart met het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Een van de doelstellingen is het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. Het ministerie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de notaris. De KNB ook en is daarom vorig jaar een werkgroep 'Financiële bescherming ouderen' gestart.

Geïnteresseerd in rol notaris
De opzet is om per politieke partij zowel de woordvoerder notariaat als de woordvoerder langdurige zorg te spreken, omdat beide disciplines direct betrokken zijn bij dit project. Donderdag 3 juli spraken Jef Oomen – bestuurslid KNB en deelnemende notaris aan de pilot Den Bosch – en Madeleine Hillen – juridisch adviseur familierechtbij de KNB – met Vera Bergkamp van D66. Zij is onder andere woordvoerder langdurige zorg en stelde vorig jaar Kamervragen over de cijfers van geweld tegen ouderen. Helaas was haar collega Gerard Schouw verhinderd door een ingelast plenair debat. Bergkamp toonde zich geïnteresseerd in de pilot en de rol van de notaris daarin en wilde weten wat de KNB nodig heeft van de politiek in dit project. Afgesproken is om haar op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het project.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...