KNB informeert Tweede Kamer over legitieme portie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de discussie over de legitieme portie in erfenissen onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer. Dit met het oog op het Algemeen Overleg (AO) Familierechtelijke onderwerpen van 27 januari. In een brief (pdf) aan de Kamer meldt de KNB dat de mogelijke afschaffing van de legitieme portie misschien weer vaker ter sprake zal komen.

Recente aanleiding voor de opleving van de discussie heeft waarschijnlijk te maken met de afschaffing van de legitieme portie in de wetgeving van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook in het recent verschenen D66-manifest ‘Familie van nu’ wordt gepleit voor zorgvuldige afschaffing. In de brief aan de Kamer geeft de KNB aan dat de overgrote meerderheid van de wetenschap voor afschaffing is. De legitieme portie zou niet meer in een sociaaleconomische behoefte voorzien en heeft geen maatschappelijk draagvlak meer. Tegenstanders van de afschaffing vinden solidariteit met de volgende generatie belangrijk, omdat deze met aanzienlijke lastenverzwaringen te maken krijgt.

De KNB is graag gesprekspartner voor de politiek in de mogelijke discussie over afschaffing van de legitieme portie.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...