KNB levert Tweede Kamer aandachtspunten modernisering Wetboek van Strafvordering

Het verschoningsrecht is van wezenlijk belang voor onze rechtsstaat. Cliënten die de notaris inschakelen als adviseur moeten op vertrouwelijke behandeling kunnen rekenen. Dit heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer in een brief laten weten. Die commissie behandelt 10 februari de contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Een van de onderwerpen van de modernisering van het wetboek is de geheimhoudingsplicht en het daarbij horende verschoningsrecht dat geldt voor alle functioneel verschoningsgerechtigden in Nederland. De notaris is een van deze functioneel verschoningsgerechtigden. Daarom wijst de KNB de Tweede Kamer-commissie op een aantal aandachtspunten.

Informatie geheim houden
Het verschoningsrecht is bestemd voor alle gevallen waarin de notaris door de cliënt als notaris wordt geraadpleegd. Het moet niet uitmaken voor wat voor soort zaak de hulp van de notaris wordt ingeroepen. Dit schrijft de KNB. Het verschoningsrecht is volgens de beroepsorganisatie bedoeld voor alle situaties waarin de notaris wordt geraadpleegd omdat hij notaris is. De cliënt moet vrij zijn om de notaris op ieder moment te kunnen aanspreken als notaris en erop kunnen rekenen dat toevertrouwde informatie door de notaris geheim wordt gehouden.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...