KNB maakt voorlichtingsfilmpjes voor oudere migranten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft twee voorlichtingsfilmpjes gemaakt voor oudere migranten. Een van de filmpjes gaat over het levenstestament en hoe dit kan bijdragen aan de financiële bescherming van mensen in een kwetsbare situatie. Het andere gaat over het maken van een testament.

Bij hun nalatenschap gaan oudere migranten er vaak ten onrechte vanuit dat de regels uit het land van herkomst gelden. Zij staan er niet bij stil dat hier de Nederlandse wetten gelden. Om hen hierop te wijzen heeft de KNB samen met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) deze twee filmpjes gemaakt. De filmpjes zijn verhalend en laten ouderen en hun familie van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst zien. De filmpjes zijn gebaseerd op veel voorkomende praktijksituaties, aannames en vragen. Naast de Nederlandse versie komt er binnenkort ook een Turkse en Marokkaanse.

Werkconferentie zorgprofessionals
De filmpjes werden donderdag 6 oktober geshowd op een werkconferentie voor zo’n zeventig zorg- en welzijnsprofessionals uit de provincie Utrecht, ketenpartners op het gebied van financiële bescherming en sleutelfiguren uit de diverse migrantengemeenschappen. Deze conferentie werd georganiseerd door Veilig Thuis Utrecht, NOOM en KNB. Een van de conclusies vanuit de VWS-campagne ‘Ouderen in veilige handen’ is dat een betere verbinding van het informele circuit van vrijwilligers en vertrouwenspersonen met de professionals in welzijn en zorg kan helpen om ouderenmishandeling in het algemeen en financieel misbruik in de migrantengroepen te voorkomen en aan te pakken.

Bewustwording financieel misbruik
Doel van de bijeenkomst was zowel bewustwording als kennis vergaren van de situaties van mogelijk financieel misbruik en het omgaan met mogelijke signalen. Een duidelijk signaal kwam van Marianne van der Krans van Veilig Thuis Utrecht. Het aantal meldingen van financieel misbruik neemt toe. Slechts één melding betrof een oudere van allochtone afkomst. Yvonne Heygele van NOOM zoomde in op de aandachtspunten en risicofactoren die specifiek gelden voor oudere migranten. Notaris Jef Oomen presenteerde de mogelijkheden van het levenstestament en hoe dit kan bijdragen aan de financiële bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.

Lastige gesprekken
Theater Express liet zien waar je als zorgconsulente tegenaan loopt wanneer je op bezoek gaat bij een oudere man die bij zijn dochter en gezin inwoont. Hoe maak je tijdens het gesprek duidelijk waar je voor komt? Vertrouwen winnen en kennismaking kost tijd, terwijl de zorg is op efficiency ingesteld. En wanneer je financieel misbruik vermoedt, hoe breng je dit dan ter sprake? Zij lieten zien dat er geen pasklare oplossingen zijn. Het blijft mensenwerk. Geduld, de tijd nemen en inleven in andermans situatie helpt, was de conclusie.

 

Levenstestament migranten bewerkt

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...