KNB maakt zorgen kenbaar aan BFT

De voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), Jef Oomen, heeft in een gesprek met voorzitter Fred Hammerstein van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) zijn zorgen kenbaar gemaakt over de berichtgeving in Het Financieele Dagblad (FD). Met name het uitlekken van vermeend vertrouwelijke bedrijfsgegevens bij de toezichthouder baart de KNB ernstige zorgen.

De beeldvorming over het notariaat is hiermee ernstig geschaad. De KNB dringt aan op een gedegen onderzoek naar de vraag hoe deze vertrouwelijke informatie op straat terecht is gekomen, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. De KNB heeft geen inzage in de interne cijfers van het BFT. Volgens het BFT geeft de gelekte informatie geen getrouwe weergave van de actuele financiële situatie in het notariaat. De toezichthouder geeft aan dat met het cijfermateriaal zeer voorzichtig moet worden omgegaan, omdat daaruit verkeerde conclusies kunnen worden getrokken. ‘Het gaat om een persoonlijke analyse van de cumulatieve cijfers tot en met het derde kwartaal 2014. Op basis van de cijfers ultimo 2014 zoals thans bij BFT bekend, zal het aantal kantoren, dat volgens de gegevens van het FD na drie kwartalen in de gevarenzone zat, zijn gehalveerd’, aldus het BFT. Toch worden notariskantoren geconfronteerd met bezorgde cliënten. Het uitlekken en de daarmee gepaard gaande berichtgeving schaadt de goede naam van het notariaat.

Maatregelen
Het BFT vindt het uitlekken van deze onjuiste informatie zeer ernstig en neemt de geëigende maatregelen. Ondanks meerdere pogingen de juiste, in context geplaatste, informatie in Het Financieele Dagblad geplaatst te krijgen heeft de krant het artikel op deze wijze geplaatst. Het BFT heeft gezegd afstand te nemen van de suggestie dat er een directe relatie is tussen een slecht renderende onderneming en integriteitsschendingen. Daarnaast geeft de toezichthouder aan dat het jaarlijkse thematisch onderzoek zich in 2015 vooral al richt op de slecht renderende ondernemingen en dat zij beoogt die risico-omstandigheden te beëindigen.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...