Overheid boekt wetswijziging kosten toezicht en tucht in ondanks kritiek KNB en RvS

De overheid zet de doorberekening van de kosten voor toezicht en tuchtrecht aan notarissen door. Dat blijkt uit de begroting van Veiligheid en Justitie die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd. Dit ondanks de kritiek die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Raad van State (RvS) hebben geuit.

Toezicht en tuchtrechtspraak zijn waarborgen voor een goed functionerend notariaat en zijn daarom in de eerste plaats van belang voor de maatschappij zelf. De kosten daarvan moeten dan ook door de maatschappij worden gedragen. Daarnaast vindt de KNB dat doorberekening tot een aanzienlijke lastenverzwaring leidt, die voor de gemiddelde notaris in de huidige slechte financiële omstandigheden niet is op te brengen. De KNB blijft zich hiervoor inzetten.

Minder geld naar BFT
In de begroting is te lezen dat Bureau Financieel Toezicht (BFT) minder geld van de overheid krijgt dan voorgaande jaren. Kreeg de toezichthouder van het notariaat dit jaar nog 5.507.000 euro van de overheid. Volgend jaar is dat 3.830.000 en in 2020 2.194.000 euro. Deze daling schrijft de wetgever toe aan de voorgenomen wetswijziging om de kosten van tuchtrecht en toezicht door te berekenen aan de beroepsgroep. Het ministerie denkt dat doorbelasting zorgt voor een efficiënte wijze van kwaliteits- en integriteitsbewaking door de beroepsgroep. De Raad van State is kritisch over de wetswijziging: Het toezicht is gericht op bescherming van klanten van de beroepsgroepen tegen een onzorgvuldige behandeling en ter bescherming van de maatschappij tegen misbruik van de van overheidswege toegekende bevoegdheden. Het profijt van het toezicht geldt in die zin ook de maatschappij als geheel’. Ook de Tweede Kamer was kritisch over doorberekenen kosten tucht en toezicht.

Verder in het nieuws

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in ...