Focus fraudebestrijding op uitwisselen gegevens

De overheid blijft zich in 2016 richten op fraudebestrijding waarbij de focus ligt op het delen van gegevens. Dat staat in de begroting van Veiligheid en Justitie die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd. Dit is iets wat het notariaat al ongeveer tien jaar doet door deelname aan verschillende initiatieven. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) juicht verdere gegevensuitwisseling in het kader van fraudebestrijding toe. Wel moet er rekening worden gehouden met de kernwaarden van het notariaat, zoals de geheimhoudingsplicht.

Het notariaat neemt al jaren deel aan verschillende initiatieven. Denk hierbij aan informatie-uitwisseling in het kader van vastgoed- en hypotheekfraude. Om dit te voorkomen communiceren notarissen, daar waar dit (wettelijk) mogelijk is, met zowel private als overheidspartijen om fraude te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het Alijdaproject van de gemeente Rotterdam. Hierbij werden transactiegegevens uitgewisseld tussen notariaat, het Openbaar Ministerie, politie, gemeente, makelaars, taxateurs en hypotheekverstrekkers. Dit om te signaleren of er sprake was van hennepteelt en/of andere vormen van criminaliteit. Dit heeft geleid tot het opsporen van enkele criminelen. De KNB is blij dat de overheid fraudebestrijding met de focus op het delen van gegevens als belangrijk punt ziet.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...