KNB stelt Eerste Kamer op de hoogte van vraagtekens over begroting KvK

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de vaste commissie van Economische Zaken van de Eerste Kamer laten weten op twee punten vraagtekens te zetten bij het wetsvoorstel op de Kamer van Koophandel. Dit mede naar aanleiding van antwoorden van de minister van Economische Zaken (EZ) op eerdere vragen van de Tweede Kamer over de begroting van EZ en het takenpakket en de werkzaamheden van de Kamer van Koophandel (KvK).

Doelstelling van de wet op de Kamer van Koophandel is een heroriëntatie van het takenpakket (‘back to basics’) binnen een gewijzigde financiële taakstelling. De KNB vraagt zich af hoe die doelstelling zich verhoudt tot het onderbrengen van het beheer van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) bij de KvK. Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken (EZ) in de Tweede Kamer zijn hierover ook vragen gesteld. De minister heeft daarop geantwoord dat over de wijze van financieren van het CAHR nog geen besluit is genomen.

Bezuiniging KvK
Een ander vraagpunt van de KNB gaat over het plan van het ministerie van EZ om vanaf 2013 tot en met 2016 te bezuinigen op de KvK en de Ondernemerspleinen. Het is voor de KNB onduidelijk op welke manier daarbij rekening is gehouden met het CAHR.

Verder in het nieuws

Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA)...

UBO-register op 27 september in werking

Het UBO-register gaat 'live' op 27 september. Dit schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het register had op 10 ja...

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...