KNB stelt Eerste Kamer op de hoogte van vraagtekens over begroting KvK

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de vaste commissie van Economische Zaken van de Eerste Kamer laten weten op twee punten vraagtekens te zetten bij het wetsvoorstel op de Kamer van Koophandel. Dit mede naar aanleiding van antwoorden van de minister van Economische Zaken (EZ) op eerdere vragen van de Tweede Kamer over de begroting van EZ en het takenpakket en de werkzaamheden van de Kamer van Koophandel (KvK).

Doelstelling van de wet op de Kamer van Koophandel is een heroriëntatie van het takenpakket (‘back to basics’) binnen een gewijzigde financiële taakstelling. De KNB vraagt zich af hoe die doelstelling zich verhoudt tot het onderbrengen van het beheer van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) bij de KvK. Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken (EZ) in de Tweede Kamer zijn hierover ook vragen gesteld. De minister heeft daarop geantwoord dat over de wijze van financieren van het CAHR nog geen besluit is genomen.

Bezuiniging KvK
Een ander vraagpunt van de KNB gaat over het plan van het ministerie van EZ om vanaf 2013 tot en met 2016 te bezuinigen op de KvK en de Ondernemerspleinen. Het is voor de KNB onduidelijk op welke manier daarbij rekening is gehouden met het CAHR.

Verder in het nieuws

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen m...

Belangrijke historische akten tentoongesteld

Een verzameling bijzondere akten staat sinds kort online vanwege de tentoonstelling ‘Europe enacted’. Het gaat om akten uit heel Europa, van de laatste wil van koningin Isabella van Castilië tot aan m...

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel vult de Omgevingswet aan, die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de ...