KNB stelt vragen over begroting EZ

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de Tweede Kamerfracties van VVD, D66 en SP van vragen voorzien over de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De vragen hebben grotendeels betrekking op het takenpakket en de werkzaamheden van de Kamer van Koophandel.

Uit de begroting blijkt dat EZ structureel minder wil bijdragen aan de Kamer van Koophandel en de zogenoemde Ondernemerspleinen. De KNB vraagt zich af in welke mate dit gevolgen heeft voor het takenpakket en de werkzaamheden van de Kamer van Koophandel (KvK) en of er bij de ramingen rekening is gehouden met het nog nader in te stellen centraal aandeelhoudersregister. Verder is te lezen dat het ministerie van EZ werkt aan een ‘prestatie dashboard’ voor de Ondernemerspleinen. De KNB wil weten wanneer de eerste metingen van die prestatieresultaten worden verwacht en of het kabinet op basis daarvan een formeel evaluatiemoment wil opnemen?

Verlaging regeldruk
Ook staat in de begroting een overzicht van de actiepunten van het programma ‘Goed Geregeld’. Daarin is opgenomen dat EZ, onder meer door inzet van ICT, streeft naar een verlaging van de regeldruk met 2,5 miljard euro. Hoe draagt de nieuwe KvK bij aan die doelstelling, wil de KNB weten. En wordt die doelstelling beter gehaald als het centraal aandeelhoudersregister bij de KvK wordt ondergebracht dan wanneer het bij het notariaat zou komen?

Begrotingsbehandeling
Het ministerie zal half oktober reageren op de ingediende vragen en dan zal blijken of VVD, D66 en SP de input van de KNB hebben overgenomen.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...