KNB-woordvoerder licht nieuwe regels aanvaarden erfenis toe

Donderdag 1 september is de wet 'bescherming erfgenamen tegen schulden' ingegaan. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het wegnemen van een familiefotoboek niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. ‘De wet beschermt tegen schuldeisers van overledenen, aldus KNB-woordvoerder Nora van Oostrom vrijdagmorgen in de rubriek ‘Hoe zit dat eigenlijk?’ van radioprogramma Wekker-Wakker van Omroep Max.

In de nieuwe wet is geregeld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Geen onverwachte schuld
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in de wet staat. Maar de nieuwe wet zal niet alle problemen voor erfgenamen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

Luister hier het fragment.

Verder in het nieuws

Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas...

Brussel krijgt bezoek van Nederlands notariaat

Verschillende notarissen en KNB-medewerkers brachten 6 maart een bezoek aan Brussel. Hier spraken zij met de Raad van Notarissen in Europa (CNUE) en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij ...

Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens...

Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22...