KNB-woordvoerder licht nieuwe regels aanvaarden erfenis toe

Donderdag 1 september is de wet 'bescherming erfgenamen tegen schulden' ingegaan. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het wegnemen van een familiefotoboek niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. ‘De wet beschermt tegen schuldeisers van overledenen, aldus KNB-woordvoerder Nora van Oostrom vrijdagmorgen in de rubriek ‘Hoe zit dat eigenlijk?’ van radioprogramma Wekker-Wakker van Omroep Max.

In de nieuwe wet is geregeld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Geen onverwachte schuld
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in de wet staat. Maar de nieuwe wet zal niet alle problemen voor erfgenamen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

Luister hier het fragment.

Verder in het nieuws

Partneralimentatie van 12 naar maximaal 5 jaar

Partneralimentatie gaat niet meer 12 jaar, maar maximaal 5 jaar gelden. De Eerste Kamer nam vandaag het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aan. Alleen de christelijke partijen en 50...

Notariaat neemt deel aan mediationtafelgesprek

Een mediator moet ruimere bevoegdheden bij echtscheidingszaken krijgen en conflicten met de overheid kunnen oplossen. Kortom: mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel....