Koning bezoekt 175-jarige Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Zijne Majesteit de Koning is vrijdag 5 oktober 2018 aanwezig op het jubileumcongres ‘Notaris, met recht het mooiste beroep’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit vanwege het 175-jarig bestaan van de beroepsorganisatie. Het congres vindt plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

De Koning zal het plenaire ochtendgedeelte bijwonen, waar Herman Pleij, emeritus hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde, en Christian Kromme, trendwatcher op het gebied van exponentiële technologie, zullen spreken over het verleden, heden en toekomst van de notaris. Pleij zal daarbij ingaan op de rol van het (on)geschreven woord in het Nederlandse rechtsverkeer. Wat is daarvan de waarde en hoe is dat in de loop van de geschiedenis veranderd? Bij Kromme staat de invloed van digitalisering centraal. Hij denkt dat technologische ontwikkelingen (kunstmatige intelligentie) de waarde van het geschreven woord (contract) gaat veranderen en het contract zelfs overbodig zal maken. 

Overhandiging jubileumboek
Vervolgens wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek aan de koning overhandigd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Voor dit boek schreef Aaf Brandt Corstius een column, die ze tijdens het congres zal voordragen. Aansluitend spreekt de koning met enkele notarissen over de onderwerpen die tijdens het plenaire gedeelte aan de orde zijn gekomen.
Tijdens het middaggedeelte van het congres staat inspiratie en netwerken centraal. Deelnemers kunnen masterclasses en workshops volgen op het gebied van fraudepreventie, digitalisering, ambt, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. 

Predicaat ‘Koninklijk’
De KNB is erg blij dat de koning dit jubileum komt meevieren. Net als zijn moeder dat deed bij het 150-jarig bestaan en zijn grootmoeder bij het 125-jarig bestaan van de notariële beroepsorganisatie. Sinds dat jubileum mag de KNB ook het predicaat ‘Koninklijk’ voeren.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...