Levenstestament niet verankerd in wet

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vindt dat het levenstestament geen wettelijke basis behoeft. Hij wil dit dan ook niet in de wet verankeren. Volgens hem is de volmacht voldoende. Wel signaleert hij een aantal knelpunten met de volmacht. Dit liet Teeven donderdag weten aan Tweede Kamerleden in het Algemeen Overleg civielrechtelijke onderwerpen.

Foort van Oosten (VVD) vroeg aan de staatssecretaris wat de stand van zaken was van het levenstestament en de wettelijke verankering hiervan. Teeven gaf aan hierover in gesprek te gaan met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Estate Planners in het Notariaat (EPN). Wel gaf hij vast aan het levenstestament niet in de wet te willen opnemen. Naar zijn mening brengt een wettelijke inpassing meer kosten met zich mee en maakt dat het systeem onnodig ingewikkeld. Wel zag de staatssecretaris een tweetal knelpunten met de volmacht. De inhoud van een volmacht is vaak onvoldoende duidelijk en de rechterlijke macht is niet altijd tijdig en afdoende op de hoogte van het bestaan en de inhoud van een eventuele volmacht.

Stappenplan
D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen vroeg Teeven of het stappenplan wilsonbekwaamheid van de KNB niet verplicht kan worden. De staatssecretaris gaf aan rond het zomerproces het stappenplan van de KNB te zullen evalueren. De beroepsorganisatie vindt dat het stappenplan niet verplicht hoeft te worden en heeft dit ook al bij Berndsen onder de aandacht gebracht. De KNB vindt namelijk dat de toetsing van wilsbekwaamheid zich niet leent voor een zwart-wit aanpak. Een verplicht stappenplan moet eenduidige criteria bevatten aan de hand waarvan wordt vastgesteld of de verplichting geldt of niet. In dit geval zou bijvoorbeeld een keuze moeten worden gemaakt vanaf welke leeftijd het toetsen aan het stappenplan verplicht is. Iedere leeftijd die je kiest, is echter willekeurig. Je gaat dan bijvoorbeeld voor alle 70-jarigen het stappenplan verplicht stellen, terwijl de ene 70-jarige de andere niet is.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...